SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

Het is belangrijk om duurzaam gebruik te maken van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen en deze te behouden. Oceanen zijn met hun temperatuur, stromingen en het onderzeese leven dé motor om de aarde bewoonbaar te maken voor mensen. Ze bedekken drie kwart van het aardoppervlak.

Oceanen en zeeën zijn altijd al cruciaal geweest voor handel en transport. De huidige waarde van de economische activiteit op zee wordt geschat op 3 tot 6 biljoen dollar. Op dit moment verloopt 90 procent van al het transport via oceanen en zeeën. Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron, is er geen duurzame toekomst mogelijk.

De traceerbaarheid van vis en het milieubeheer van maritieme hulpbronnen staan centraal in de visserij. Voor schepen en maritieme technologie zijn er meer dan 250 duurzaamheidsgerelateerde normen ontwikkeld.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer