SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

De traceerbaarheid van vis en het milieubeheer van mariene hulpbronnen staan centraal visserij en aquacultuur. Dit biedt een unieke gelegenheid om deel te nemen aan de ontwikkeling van visserij en aquacultuur met respect voor duurzaamheid.

Bij 'Schepen en maritieme technologie' zijn er meer dan 250 duurzaamheidsgerelateerde normen voor de scheepsbouw ontwikkeld. Dit heeft betrekking op ontwerp, constructie, uitrusting, technologie en kwesties rondom het mariene milieu. In het bijzonder voor de 'Bescherming van het mariene milieu' omvat normen voor de milieueffecten van schepen en mariene technologie, zoals die voor de reactie op olielekkages en het beheer van afvalontvangstvoorzieningen in havens.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer