SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Het beschermen en bevorderen van het leven op het land door een beter gebruik van hulpbronnen is het doel van honderden ISO-normen.

De tweedelige ISO 14055-normenreeks, Milieubeheer - Richtlijnen voor het vaststellen van goede praktijken voor het bestrijden van bodemdegradatie en woestijnvorming, is bijvoorbeeld een aanvulling op de ISO 14000-normenreeks voor milieubeheer.

Een ander aandachtspunt voor ISO is duurzame bosbouw. ISO 38200, Handelsketen van hout en producten op basis van hout, zal de traceerbaarheid in de houtketen bevorderen door het gebruik van hout uit duurzame bronnen aan te moedigen. Dit is een essentieel hulpmiddel bij het bestrijden van illegale ontbossing.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer