SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Het duurzaam gebruik bevorderen door middel van het beschermen en herstellen van ecosystemen. Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Deze zijn belangrijk voor voedselveiligheid, onderdak, strijd tegen klimaatverandering, biodiversiteit en ze vormen het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. Ontbossing en verwoestijning vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling.

In 2020 moet de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toe zijn toegenomen. Ook moeten de zoetwater- aardse ecosystemen beschermd worden. Tegen 2030 moet de woestijnvorming zijn tegengegaan.

Bescherming en bevordering van het leven op het land door een beter gebruik van hulpbronnen is het doel van honderden internationale normen.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer