SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creƫer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Vredige en inclusieve samenlevingen zijn belangrijk voor duurzame ontwikkeling. Voor een vredige en inclusieve samenleving moet toegang tot justitie verzekerd zijn voor iedereen en doeltreffende, verantwoordelijk en open instellingen moeten worden bevorderd. Vrijwel iedereen is het erover eens dat zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid geen ontwikkeling mogelijk is. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling en ze versterken elkaar.

In 2030 moet de corruptie flink verminderd zijn en moet er een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Het rechtssysteem is versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter worden beschermd.

Effectieve en verantwoordelijke samenlevingen en instellingen vertrouwen op alle niveaus op goed bestuur, van MKB tot multinationals en overheden. Het systeem waarmee een organisatie wordt aangestuurd, gecontroleerd en verantwoordelijk wordt gehouden voor het bereiken van haar doelen op de lange termijn.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen NEN-ISO 19600:2014