SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Bij ISO erkennen we het belang van wereldwijde partnerschappen; het hele ISO-systeem is daarop gebaseerd. Een internationale ISO-norm wordt ontwikkeld met de medewerking en consensus van belanghebbenden uit alle hoeken van de wereld, waaronder vertegenwoordigers van de overheid, de industrie en normalisatie-instellingen.

Er wordt samengewerkt met een groot aantal internationale organisaties om de participaties te verzekeren van zeer verschillende stakeholders en om alle landen te laten profiteren van de voordelen van internationale normen, ongeacht hun grootte of economische status. Er wordt gewerkt aan de versterking van het vermogen van ontwikkelingslanden om te participeren in normalisatie, om ervoor te zorgen dat normen wereldwijd relevant zijn. Het doel is om de nationale normeninfrastructuur van deze landen te versterken door vaardigheden op te bouwen binnen gebieden zoals strategie, technische en operationele expertise en relaties met beleidsmakers. Een belangrijk hulpmiddel om deelname aan internationale normalisatie te bereiken is het proefproject ‘Nieuwe rechten’, dat landen in staat stelt actiever deel te nemen aan de ontwikkeling van ISO-normen in specifieke sectoren zoals toerisme, voedselproducten en conformiteitsbeoordeling. Dit draagt vervolgens weer bij aan de verbetering van het maatschappelijk welzijn op essentiële gebieden zoals gezondheid, veiligheid en milieubescherming, het stimuleren van economische groei en het creëren van een toegangspoort tot mondiale markten.

Onderwerp of project Norm Meer informatie