SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Toegang tot en kwaliteit van onderwijs moet verder worden verbeterd. In 2030 moeten alle jongens en meisjes ter wereld de basis- en middelbare school kunnen afmaken. Het aantal mensen dat over voldoende professionele vaardigheden beschikt om een beroep te kunnen uitoefenen, moet omhoog.
De kwaliteit van het onderwijs is ook van groot belang. Scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Binnen ISO wordt de eerste norm voor kwaliteitsmanagement op het gebied van onderwijs ontwikkeld. Deze richt zich op het verbeteren van de processen en kwaliteit van onderwijsinstellingen. Er wordt een norm ontwikkeld waarin eisen beschreven worden voor onderwijsdiensten, die betrekking hebben op alle vormen van leren. NEN biedt trainingen aan waarmee professionals hun kennis op het gebied van normalisatie kunnen verbeteren.

Onderwerp of project Norm Meer informatie