SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

ISO erkent het belang van kwaliteitsonderwijs voor iedereen en ontwikkelt om die reden op dit moment een norm daarvoor. ISO 21001 Onderwijsinstellingen - Beheersystemen voor onderwijsinstellingen voor het gebruik. Dit is de allereerste standaard voor beheersystemen op het gebied van onderwijs.

Deze is gericht op het verbeteren van de processen en kwaliteit van onderwijsinstellingen, om zo tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van degenen die gebruikmaken van hun diensten.

Daarnaast ontwikkelt de technische commissie ISO/TC 232 van ISO normen waarin zij de eisen beschrijft voor onderwijsdiensten buiten het formeel onderwijskader, zoals ISO 29993, die betrekking heeft op alle vormen van levenslang leren, inclusief beroepsonderwijs en bedrijfsinterne opleidingen (uitbesteed of in eigen beheer).

Onderwerp of project Norm Meer informatie