SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Gelijkheid tussen alle genders moet verder worden verbeterd. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. In de praktijk blijkt dat vrouwen vaak nog worden achtergesteld ten opzichte van mannen. In 2030 moeten mannen en vrouwen gelijke rechten hebben op onder meer onderwijs, gezondheidzorg en werk.

Afgelopen jaren is de positie van de vrouw al flink verbeterd en zijn er grote stappen gezet, maar er kan nog vooruitgang worden geboekt. Wereldwijd komen er steeds meer vrouwelijke politici bij, alleen zijn mannelijke politici nog steeds in de meerderheid. In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen bij beslissingen die gemaakt worden binnen de politiek, de economie en in het openbare leven.

Ook binnen normalisatie is het belangrijk dat mannen en vrouwen in gelijke mate meedoen. ISO is onlangs toegetreden tot de International Gender Champions, dit is een leiderschapsnetwerk dat zich inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid in het uitvoerend management. De betrokkenheid van vrouwen bij de ontwikkeling van internationale normen moet versterkt en beter afgestemd worden. CEN en NEN hebben een vergelijkbare verklaring ondertekent.

Onderwerp of project Norm Meer informatie