SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Wereldwijd stroomt meer dan 80% van het afvalwater terug in het ecosysteem zonder te worden behandeld of hergebruikt. En dat terwijl ongeveer 40% van de wereldbevolking niet over genoeg water beschikt om in de behoeften te voorzien.

In 2030 moet iedereen wereldwijd toegang hebben tot schoon drinkwater en gebruik kunnen maken van schone sanitaire voorzieningen. Veel afval wordt weggegooid in water en om de kwaliteit te verbeteren moet het afvalwater vaker gezuiverd worden. Een goed werkend waterbeheersysteem is van cruciaal belang hiervoor.

Zonder NEN-normen zou er geen schoondrinkwater zijn in Nederland. Maar ook de nieuwere maatschappelijke uitdagingen zoals medicijnresten of microplastics in water zijn onderwerpen voor normalisatie. ISO ontwikkelt normen voor drinkwatervoorzieningen en afvalwaterverwerking. Ook zijn er normen in ontwikkeling voor nieuwe technologieën zoals toiletten die zonder aansluiting op een rioolnetwerk kunnen functioneren in regio’s waar geen toegang is tot betrouwbare water- en afvalwatersystemen.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Circulaire economie Lees meer