SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

Wereldwijd stroomt meer dan 80% van het door de samenleving gegenereerde afvalwater terug in het ecosysteem zonder te worden behandeld of hergebruikt. En dat terwijl ongeveer 40% van de wereldbevolking niet over genoeg water beschikt om in haar behoeften te voorzien.

ISO-normen omvatten vele standaarden voor waterbeheer. Deze hebben betrekking op allerlei gebieden, variërend van afvalwater- en rioleringsnetwerken tot waterhergebruik, efficiënte irrigatie, monitoring van de voetafdruk van watergebruik en dienstverlenende werkzaamheden met betrekking tot drinkwatertoevoersystemen. We ontwikkelen ook normen om gemeenschappen te helpen hun drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking te beheren in het geval van calamiteiten bij waterbedrijven. Een voorbeeld hiervan is ISO 24518.

De onlangs gepubliceerde norm ISO 24521 biedt praktische richtlijnen voor het beheer en onderhoud van elementaire, lokale verwerkingssystemen voor huishoudelijk afvalwater. Deze standaard doet aanbevelingen voor het trainen van gebruikers en beheerders, het evalueren van risico’s, en het ontwerpen en bouwen van elementaire, lokale verwerkingssystemen voor huishoudelijk afvalwater, met gebruikmaking van alternatieve technologieën die met plaatselijke hulpmiddelen kunnen worden opgezet.

De ISO-normen breiden zich ook uit naar nieuwe gebieden, zoals technologie voor de volgende generatie toiletten die zonder aansluiting op een rioolnetwerk kunnen functioneren, in regio’s waar geen toegang is tot betrouwbare water- en afvalwatersystemen. Een van de standaarden op dit gebied is de binnenkort te publiceren norm ISO 30500 – Niet op een rioolnetwerk aangesloten sanitaire systemen – Prefab integratieve behandelingseenheden – Algemene veiligheids- en prestatievereisten voor ontwerp en testen.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Circulaire economie Lees meer