SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

ISO-normen vertegenwoordigen internationaal overeengekomen richtlijnen en eisen voor oplossingen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De normen bieden een solide technische basis die overheden kunnen gebruiken om hun nationale en internationale energiedoelstellingen te bereiken.

Meer dan tweehonderd ISO-normen hebben betrekking op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, en er zijn er nog veel meer in ontwikkeling. Deze normen zorgen voor de interoperabiliteit van apparaten en systemen, waardoor de overgang naar hernieuwbare energiebronnen wordt gestimuleerd en markten voor innovaties worden aangeboord waarmee de wereldwijde uitdagingen op energiegebied kunnen worden aangepakt. De norm ISO 50001, Energiebeheersystemen – Eisen met richtsnoer voor gebruik, helpt allerlei soorten organisaties efficiënter gebruik te maken van energie door middel van de ontwikkeling en implementatie van een energiebeheersysteem. De ISO 52000-normenreeks voor de energieprestaties van gebouwen zal naar verwachting bijdragen aan het realiseren van verbeteringen van de energie-efficiëntie in de bouwsector.

Daarnaast omvat de ISO-portfolio een aantal standaarden ter ondersteuning van zonne-energie, zoals ISO 9806, waarin testmethoden worden gespecificeerd voor het beoordelen van de duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en thermische prestaties van zonnecollectoren voor vloeistofverwarming, en de ISO 17225-reeks, waarmee de specificaties en brandstofkwaliteitsklassen van vaste biobrandstoffen kunnen worden vastgesteld.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer