SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

In 2030 heeft iedereen toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Energie is nodig om te leven, wonen en werken. Energie is belangrijk voor welzijn, welvaart en maatschappelijke ontwikkeling.

Duurzame energie wordt gehaald uit natuurlijke bronnen zoals water, wind en zon. Om dit te bereiken moet er meer onderzoek worden gedaan naar bronnen voor hernieuwbare energie. Ook moet er gewerkt worden aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang.

Met de toepassing van normen kunnen nationale en internationale energiedoelstellingen worden bereikt. Er zijn meer dan tweehonderd (internationale) normen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Deze normen zorgen voor interoperabiliteit van apparaten en systemen. Hierdoor wordt de overgang naar hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd en worden er markten voor innovaties aangeboord waarmee de wereldwijde uitdagingen op energiegebied worden aangepakt.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer