SDG 8: Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Iedereen die kan werken, moet de mogelijkheid krijgen om ook daadwerkelijk te kunnen werken onder goede werkomstandigheden. Wereldwijd groeide het aantal werklozen en dus is banengroei belangrijk. Deze banen moeten economische groei stimuleren, zonder het milieu aan te tasten.
Voor dit doel zijn ondernemerschap, creativiteit en innovatie belangrijk. Ook moet moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid worden bestreden. In 2025 moet er definitief een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid.

Het doel van normen is om een gemeenschappelijke taal en overeengekomen specificaties vast te leggen. Deze kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van nationale en internationale regelgeving. Normen bevorderen per definitie economische groei. Er bestaan veel specifieke normen die werkgelegenheid bevorderen, maar ook om belemmeringen weg te nemen, zoals corruptie. Met ISO 37001, een managementsysteemnorm tegen omkoping, kan dit effectief worden tegengegaan.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Circulaire economie Lees meer