SDG 8: Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Het doel van internationale normen is om een gemeenschappelijke taal en internationaal overeengekomen specificaties vast te leggen die kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van nationale en internationale regelgeving.

Dergelijke normen bevorderen daarmee per definitie economische groei. Ze zijn het product van best practice en consensus, en zijn om die reden ook essentiële instrumenten om belemmeringen voor de internationale handel te verminderen, iets wat ook als zodanig wordt erkend in de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie.

Bovendien omvat ISO ook veel specifieke normen die waardig werk en volledige tewerkstelling bevorderen. Dit geldt in het bijzonder voor ISO 45001, Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk – Eisen met richtsnoer voor gebruik, ontworpen om bedrijven en organisaties wereldwijd te helpen de gezondheid en veiligheid van de mensen die voor hen werken te beschermen.

Een andere belemmering voor economische groei is omkoping, die een negatief effect kan hebben op de werkgelegenheid. ISO 37001 voor anti-omkopingsbeheersystemen draagt bij aan economische welvaart door organisaties te ondersteunen bij het bestrijden van omkoping en het bevorderen van een anti-omkopingscultuur.

Onderwerp of project Norm Meer informatie
Circulaire economie Lees meer