SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Dit doel beoogt goede infrastructuur, duurzame industrialisatie en onderzoek te bevorderen.
Transport, wegen, irrigatie, energie en informatie- en communicatietechnologie zijn onderdeel van onze infrastructuur. Infrastructuur is onder meer noodzakelijk voor publieke diensten als onderwijs of gezondheidszorg. Met name in ontwikkelingslanden is het ontbreken hiervan een drempel voor vooruitgang. Ook hoort bij dit doel de bevordering van regionale en internationale infrastructuur.

Duurzame industrialisatie is van belang voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Wel is het belangrijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van schone en milieuvriendelijke technologieën. Om de doelen op het gebied van klimaat en duurzame energie te bereiken is innovatie van belang. Voor industrialisatie in algemene zin, zijn onderzoek en innovatie van belang.

In 2030 moet de infrastructuur duurzaam en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame industrialisatie moet voor meer banen zorgen en het BNP verhogen.

De (internationale) normen ondersteunen duurzame industrialisatie door middel van internationaal overeengekomen specificatie die voldoen aan kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsvereisten. De normen zijn van toepassing op vrijwel alle sectoren en bieden vertrouwen doordat er een omgeving is gecreëerd waarin er gegroeid kan worden. Normen bieden een universele taal, waardoor technische belemmeringen voor de internationale handel worden weggenomen. De internationale normen bieden een platform voor interoperabiliteit waarmee investeringen worden aangemoedigd en innovatie wordt ondersteund.

Ondewerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer