SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

De internationale normen van ISO ondersteunen duurzame industrialisatie door middel van internationaal overeengekomen specificaties die voldoen aan kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsvereisten.

De standaarden zijn van toepassing op vrijwel alle sectoren, en bieden beleggers en consumenten vertrouwen doordat ze een omgeving te creëren waarin producten en diensten kunnen gedijen. Bovendien bieden ISO-normen een universele taal, waardoor technische belemmeringen voor de internationale handel worden weggenomen. Dit is vooral belangrijk voor ontwikkelingslanden, omdat ze op die manier gemakkelijker kunnen concurreren op de wereldmarkt.
Er zijn ook ISO-normen ontwikkeld waarmee zakelijke praktijken en relaties worden bevorderd. Een voorbeeld daarvan is ISO 44001, Beheersysteem voor professioneel partnerschap – Eisen en kader, die een gemeenschappelijk platform biedt om de voordelen van samenwerking maximaal te benutten en bedrijven te helpen bij het tot stand brengen van gezonde zakelijke relaties, zowel binnen als tussen organisaties.

Normen zijn ook belangrijke instrumenten bij het bouwen van veilige en veerkrachtige infrastructuren. ISO heeft bijvoorbeeld meer dan duizend standaarden voor de bouwsector ontwikkeld waarin internationaal overeengekomen richtlijnen en specificaties zijn opgenomen voor elk denkbaar element van een bouwwerk, van het type en de status van de grond waarop deze gebouwen staan tot aan het dak.

Daarin zijn niet alleen minimale veiligheids- en prestatieniveaus vastgelegd, maar ook een reeks testmethoden voor veerkracht.

Zo worden op het gebied van infrastructuren voor smart gemeenschap in de technische specificatie ISO/TS 37151 (prestatiemeetmethoden) veertien categorieën basisbehoeften van de gemeenschap gedefinieerd (energie, water, transport, enz.) waarmee de prestaties van infrastructuren van smart gemeenschap kunnen worden gemeten. Een ander voorbeeld is technisch rapport ISO/TR 37152 (gemeenschappelijk kader voor ontwikkeling en werking), dat de planning, ontwikkeling, werking en onderhoudsmethodologie beschrijft die ervoor zorgt dat de interacties tussen meerdere infrastructuren goed georganiseerd zijn.

Internationale ISO-normen bieden een platform voor interoperabiliteit waarmee investeringen worden aangemoedigd en innovatie wordt ondersteund. Bovendien zullen uit de huidige activiteiten van ISO op het gebied van innovatiebeheer beproefde kaders voortkomen die organisaties helpen hun innovatieve potentieel te ontplooien. Dit omvat de toekomstige normen ISO 50501 voor innovatiebeheersystemen, en ISO 50503 voor hulpmiddelen en methoden voor professioneel samenwerken met partners op het gebied van innovatie.

Ondewerp of project Norm Meer informatie
Water Lees meer
Energietransitie Lees meer
Circulaire economie Lees meer