Slimme zorg thuis

Werk mee aan de veldnorm voor 'Slimme zorg thuis' en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

De juiste zorg op de juiste plek is soms thuis. Pilots over slimme zorg thuis laten veelbelovende resultaten zien, maar opschalen blijkt lastig. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de cliënt goede en veilige zorg thuis te bieden. Denk aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt, medische hulpmiddelen, ICT, training, aansluitingen, verantwoordelijkheden. Wat is de rol van de zorgverlener, en van de cliënt? Hoe werken de verschillende organisaties in het SZT netwerk goed samen?

De intentie van deze NTA is het doelmatig, betrouwbaar en verantwoord toepassen van zorgtechnologie in en voor de thuisomgeving van de patiëntcliënt. De norm biedt comfort aan netwerkpartners door (eind-)verantwoordelijkheid met mandaat helder te beleggen voor het gehele SZT netwerk met als doel risicominimalisatie.

Veel partijen hebben al kwaliteitsafspraken opgeschreven. Het doel van de veldnorm is aan te sluiten op bestaande initiatieven, deze samen te voegen en eventuele hiaten in te vullen. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande wetgeving, standaarden, protocollen en specificaties.

Actueel nieuws

Veilig beeldbellen voor hulpverleners en patiënten

27-03-2020 Het coronavirus dwingt veel hulpverleners over te gaan op beeld- en videobellen met patiënten en and...

Openingscongres van eHealth-week

Veel belangstelling voor workshop 'Slimme zorg thuis' op het openingscongres van eHealth-week

Zorg wordt steeds meer thuis gegeven én met grote voordelen. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler. Zorg die thuis wordt gegeven, waarbij deze digitale (thuis)zorgtechnologie een rol speelt, noemen we ‘Slimme zorg thuis’. 'Slimme zorg thuis' (SZT) vraagt om nauwe samenwerking tussen patiënten, zorgorganisaties, ondersteunende instanties en technische partijen. Hierbij is het nu vaak onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en welke afspraken moeten worden gemaakt.

Pim Ketelaar, voorzitter van de werkgroep 'Slimme zorg thuis' verzorgde op het openingscongres van de eHealth-week 27 januari een druk bezochte workshop over ‘Slimme zorg thuis’.

Lees meer >>

Generiek model en invullingen voor hartfalen, thuisdialyse en COPD

Het normontwikkelingstraject maakt gebruik van het Europese ketensamenwerkingsmodel van CEN/TC-431 'Technology enabled care'. De Nederlandse werkgroep is in juni 2019 gestart met het ontwikkelen van een NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor Slimme zorg thuis.

Deel 1 is een generiek raamwerk. Parallel worden aanvullende delen ontwikkeld met specifieke invullingen voor de verschillende aandoeningen, zoals telebegeleiding bij chronisch hartfalen en thuisdialyse. De norm wordt ook ingericht voor Diabetes en COPD.

Doelstelling is om voor het generieke deel 1, rond 2 april 2020, de openbare kritiekronde te starten voor een periode van 3 maanden. Na de zomer wordt deel 1 gepubliceerd. De overige delen worden in loop van 2020 ontwikkeld.

Werkgroep 'Slimme zorg thuis'

Deelnemers aan de werkgroep Slimme Zorg Thuis zijn: 24 Care, Actiz, CLB BV, CQT, Dianet, Digicontact, Doro, Erasmus MC, Harteraad, IMEC, IQmessenger, KPN Health, Medtronic, NAAST, NAMCO, Nictiz, Nierstichting, NVKF, Patiëntenfederatie, Philips, Piasau, Techniek Nederland, Tunstall, TUV Rheinland Nederland B.V, Verklizan, VitaValley, Vliegwielcoalitie, WDTM, Jongen Zorgt, Ziekenhuisgroep Twente, Zorgbelang ZH, Zorgwaard en uiteraard NEN.

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een veldnorm voor ‘Slimme zorg thuis’. VitaValley vertegenwoordigt de 60 deelnemers van de VitaalThuis-coalitie. WDTM, branche-organisatie voor Technology Enabled Care, vertegenwoordigt meer dan 65 leden.

Doe mee!

Doelstelling is een breed gedragen veldnorm te ontwikkelen. Nieuwe partijen nodigen we uit tot deelname. De projectgroep zoekt met name aanvullende deelnemers voor de specifieke delen. Deelnemende partijen financieren gezamenlijk de ondersteuning van NEN. Voor ondervertegenwoordigde partijen zoals zorginstellingen geldt een kortingsregeling.

Vragen of meer informatie?

Marlou Bijlsma

Marlou Bijlsma

Marlou Bijlsma, Consultant, telefoon (015) 2 690 264 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail