Slimme zorg thuis

Werk mee aan de veldnorm voor 'Slimme zorg thuis' en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

De juiste zorg op de juiste plek is soms thuis. Pilots over 'Slimme zorg thuis' laten veelbelovende resultaten zien, maar opschalen blijkt lastig. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de cliënt de best mogelijke en veilige zorg thuis te bieden? Denk aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt, medische hulpmiddelen, ICT, training, aansluitingen, verantwoordelijkheden. Wat is de rol van de zorgverlener, en van de cliënt?

Veel partijen hebben al kwaliteitsafspraken opgeschreven. Het doel van de veldnorm is aan te sluiten op bestaande initiatieven, deze samen te voegen en eventuele hiaten in te vullen. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande wetgeving, standaarden, protocollen en specificaties.

Generiek model en invullingen voor hartfalen en nierdialyse

Het normontwikkelingstraject maakt gebruik van het Europese ketensamenwerkingsmodel van CEN/TC-431 'Technology enabled care'. De Nederlandse werkgroep is in juni 2019 gestart met het ontwikkelen van een NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor 'Slimme zorg thuis'.

Deel 1 is een generiek raamwerk. Parallel worden aanvullende delen ontwikkeld met specifieke invullingen voor de verschillende aandoeningen, zoals telebegeleiding bij chronisch hartfalen en nierfalen. De norm wordt ook ingericht voor diabetes en COPD. Doelstelling is om voor het eind 2019 een concept-NTA gereed te hebben.

Werkgroep 'Slimme zorg thuis'

Deelnemers aan de werkgroep ‘Slimme Zorg Thuis’ zijn: 24 Care, Actiz, CQT, Cardiovitaa, Dianet, Doro, Erasmus MC, Harteraad, IMEC, KPN, Medtronic, NAAST, NAMCO, Nictiz, Nierstichting, Patiëntenfederatie, Philips, Piasau, Techniek Nederland, Tunstall, TUV Rheinland Nederland B.V, Verklizan, VitaValley, WDTM, Jongen Zorgt, Zorgbelang ZH, Zorgwaard en uiteraard NEN.

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een veldnorm voor ‘Slimme zorg thuis’. VitaValley vertegenwoordigt de 60 deelnemers van de VitaalThuis-coalitie. WDTM, branche-organisatie voor Technology Enabled Care, vertegenwoordigt meer dan 65 leden.

Doe mee

Doelstelling is een breed gedragen veldnorm te ontwikkelen. Nieuwe partijen nodigen we uit tot deelname. Deelnemende partijen financieren gezamenlijk de ondersteuning van NEN. Voor ondervertegenwoordigde partijen, zoals zorginstellingen, geldt een kortingsregeling.

Vragen of meer informatie?

Marlou Bijlsma

Marlou Bijlsma

Marlou Bijlsma, Consultant, telefoon (015) 2 690 264 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail