Slimme zorg thuis

Werk mee aan de veldnorm voor 'Slimme zorg thuis' en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

De juiste zorg op de juiste plek is soms thuis. Pilots over slimme zorg thuis laten veelbelovende resultaten zien, maar opschalen blijkt lastig. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de cliënt goede en veilige zorg thuis te bieden. Denk aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt, medische hulpmiddelen, ICT, training, aansluitingen, verantwoordelijkheden. Wat is de rol van de zorgverlener, en van de cliënt? Hoe werken de verschillende organisaties in het SZT netwerk goed samen?

De intentie van deze NTA is het doelmatig, betrouwbaar en verantwoord toepassen van zorgtechnologie in en voor de thuisomgeving van de patiëntcliënt. De norm biedt comfort aan netwerkpartners door (eind-)verantwoordelijkheid met mandaat helder te beleggen voor het gehele SZT netwerk met als doel risicominimalisatie.

Veel partijen hebben al kwaliteitsafspraken opgeschreven. Het doel van de veldnorm is aan te sluiten op bestaande initiatieven, deze samen te voegen en eventuele hiaten in te vullen. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande wetgeving, standaarden, protocollen en specificaties.

Actueel nieuws

Veilig beeldbellen voor hulpverleners en patiënten

27-03-2020 Het coronavirus dwingt veel hulpverleners over te gaan op beeld- en videobellen met patiënten en and...

Kennisdocument bij het organiseren van digitale zorg

Door de huidige coronacrisis is het in veel gevallen niet meer mogelijk voor een medisch professional en patiënt en cliënt om elkaar fysiek te ontmoeten. Om de continuïteit van de zorg te garanderen, zetten veel zorgaanbieders in op het maximaal benutten van digitale instrumenten die al voorhanden zijn.

Veel hulpverleners beginnen bijvoorbeeld met beeld- en videobellen met patiënten of voeren bestaande e-health toepassingen versneld in. Maar hoe doe je dat veilig? Hoe houd je zo veel mogelijk rekening met wat een patiënt of cliënt wil en belangrijk vindt? En wat zijn de noodzakelijke dingen die niet vergeten moeten worden?

Slimme Zorg Thuis
Afgelopen maanden heeft een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, cliënten, patiënten en leveranciers met expertise op het gebied van Slimme Zorg Thuis gewerkt aan een document waarin kennis en ervaringen zijn gebundeld.

Dit kennisdocument is nog niet volledig, maar kan in deze hectische tijden van grote praktische waarde zijn. In de pdf is een samenvatting te vinden met daarin vier belangrijke zaken om als zorgverlener rekening mee te houden bij het opzetten en inrichten van digitale zorg op afstand, of ook wel slimme zorg thuis. Klik op deze link voor de samenvatting.

Meer informatie
Het concept is tijdelijk beschikbaar gesteld door de projectgroep. Met name de Patiëntenfederatie, de Harteraad, Vliegwielcoalitie, KBO-PCOB en Zorgbelang Inclusief dringen hierop aan. We horen graag uw ervaringen over kwaliteit en uitvoerbaarheid van het document. Gezamenlijk kunnen we het document beter maken. Klik op deze link voor het concept document.

Neem contact op met Marlou Bijlsma of Kars Jansen voor meer informatie, e-mail zw@nen.nl.

Generiek model en invullingen voor hartfalen, thuisdialyse en thuisbeademing

Het normontwikkelingstraject maakt gebruik van het Europese ketensamenwerkingsmodel van CEN/TC-431 'Technology enabled care'. De Nederlandse werkgroep is in juni 2019 gestart met het ontwikkelen van een NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor Slimme zorg thuis.

Deel 1 is een generiek raamwerk. Parallel worden aanvullende delen ontwikkeld met specifieke invullingen voor de verschillende aandoeningen, zoals telebegeleiding bij chronisch hartfalen en thuisdialyse. De norm wordt ook ingericht voor Diabetes en thuisbeademing.

Het concept is af. Een aantal partijen heeft tijd gevraagd om draagvlak te ontwikkelen bij hun achterban. Het plan is een openbare kritiekronde in september 2020 met mogelijk publicatie in het einde van het jaar. De aandacht in de projectgroep gaat nu vooral naar de invulling van de specifieke delen.

Werkgroep 'Slimme zorg thuis'

Deelnemers aan de werkgroep Slimme Zorg Thuis zijn: 24 Care, CLB BV, CQT, Dianet, Digicontact, Doro, Erasmus MC, Harteraad, IMEC, IQmessenger, KPN Health, Medtronic, NAAST, NAMCO, Nictiz, Nierstichting, NVKF, Patiëntenfederatie, Philips, Piasau, Techniek Nederland, Tunstall, TUV Rheinland Nederland B.V, Verklizan, VitaValley, Vliegwielcoalitie, WDTM, Jongen Zorgt, Ziekenhuisgroep Twente, Zorgbelang Inclusief, Zorgwaard en uiteraard NEN.

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een veldnorm voor ‘Slimme zorg thuis’. VitaValley vertegenwoordigt de 60 deelnemers van de VitaalThuis-coalitie. WDTM, branche-organisatie voor Technology Enabled Care, vertegenwoordigt meer dan 65 leden.

Doe mee!

Doelstelling is een breed gedragen veldnorm te ontwikkelen. Nieuwe partijen nodigen we uit tot deelname. De projectgroep zoekt met name aanvullende deelnemers voor de specifieke delen. Deelnemende partijen financieren gezamenlijk de ondersteuning van NEN. Voor ondervertegenwoordigde partijen zoals zorginstellingen geldt een kortingsregeling.

Vragen of meer informatie?

Marlou Bijlsma

Marlou Bijlsma

Marlou Bijlsma, Consultant, telefoon (015) 2 690 264 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail