Software en systems
engineering

Lees meer over de normen, praktijkrichtlijnen en normontwikkelingen op het gebied van software en systems engineering.

In bijna alle producten en productonderdelen komt software voor. Van laptops, televisies en andere consumentenelektronica tot voertuigen, gebouwen en industriële toepassingen zoals machines.

De omvang en complexiteit van software en programmatuur wordt groter. Voor het ontwikkelen en onderhouden van op maat gemaakte software moet rekening worden gehouden met veel aspecten, zoals de vraag van de klant en verscheidene randvoorwaarden en beperkingen. Voor deze ontwikkeling is veel expertise en aandacht nodig.

De normcommissie ‘Software en systems engineering’ houdt zich bezig met normen voor het ontwikkelen en onderhouden van software voor producten en systemen. Het gaat om normen voor zowel software op componenten, apparatuur als programmatuur en vaak gaat het om op maat gemaakte software.

Over de normcommissie

De normcommissie ‘Software en systems engineering’ werkt mee aan internationale normen en andere afspraken (zoals tools en best practices) voor software- en programmaontwikkeling. De normen zijn voornamelijk gericht op processen en de (juiste) aanpak, methoden en procedures. Er is bovendien aandacht voor tools en technologieën die de software- en programmaontwikkeling kunnen ondersteunen.

Internationaal

Internationaal zijn op dit gebied veel normen ontwikkeld. Een belangrijke normenserie is de 25000-serie. Dit is een raamwerk voor het beoordelen van softwarekwaliteit. De serie staat ook wel bekend als SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).

Nederlandse Praktijkrichtijnen

De normcommissie ‘Software en systems engineering’ heeft twee Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR´s) opgezet:

  • NPR 5325 – ‘Overdragen van software’
    NPR 5325 beschrijft de overdracht om software van de ene naar de andere partij soepel te laten verlopen. NPR 5325 maakt onder meer duidelijk wat de kwaliteitseisen zijn voor de documentatie en de software-broncode van de betreffende software. De richtlijn voorkomt daarmee dat partijen die betrokken zijn bij de overdracht van software, een verkeerd beeld hebben over de kwaliteit en daardoor de werkzaamheden en maatregelen voor het onderhoud onderschatten.  • NPR 5326 'Kwaliteitsborging maatwerksoftware-ontwikkeling en -onderhoud'
    NPR 5326 beschrijft welke risico’s er zijn bij de ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware en welke mogelijke maatregelen er worden genomen om de risico’s te beperken. De NPR geldt voor de gehele levenscyclus vanaf het specificeren en ontwikkelen van op maat gemaakte software tot en met het beheren, onderhouden en vervangen. De richtlijn is zo opgezet, dat per risico de verschillende maatregelen zijn op te zoeken. De richtlijn is in ontwikkeling; de definitieve versie wordt in het najaar van 2019 gepubliceerd.

Deelname normcommissie

Leden van een normcommissie zijn op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij weten waar partijen aan moeten (gaan) voldoen en kunnen daarop inspelen. Ook breiden deelnemende experts hun kennis en netwerk uit.

Heb je kennis over dit onderwerp of ben je om een andere reden geïnteresseerd en wil je graag meewerken aan het ontwikkelen van normen of richtlijnen voor software en systems engineering? Dan kun je deelnemen aan deze normcommissie. Aanmelden kan via kid@nen.nl.

Achtergrondinformatie

Momenteel wordt er gewerkt aan een praktische richtlijn voor het borgen van de kwaliteit van maatwerksoftware: de NPR 5326. Het ontwikkelen van software is lastig en er zijn veel voorbeelden van mislukte softwareprojecten. Toch zijn veel risico’s bekend. In de NPR 5326 wordt er beschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden om risico’s bij de ontwikkeling, overname of ondersteuning van maatwerksoftware te verkleinen of weg te nemen. >> Lees het artikel

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van software en systems engineering, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Inge Piek voor meer informatie.Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Stuur een e-mail