De 7 stappen van normontwikkeling

Normen zijn afspraken die belanghebbende partijen vrijwillig maken over een product, dienst of proces. Samen vormen deze belanghebbende partijen een normcommissie waarin de norm wordt ontwikkeld. De normcommissie wordt begeleid door NEN. Wij hebben een adviserende en faciliterende rol.

Vijf veel voorkomende vragen over normontwikkeling:

Kan een belanghebbende alleen meedoen aan normontwikkeling als men daarvoor gevraagd wordt?
Belanghebbenden worden inderdaad gevraagd. Elke belanghebbende kan ook op eigen initiatief bij NEN aangeven graag deel te willen nemen.
Kunnen alleen grote organisaties meedoen?
Iedereen met belang bij het onderwerp kan deelnemen aan normontwikkeling. Zowel grote als kleine fabrikanten, gebruikers, leveranciers, controlerende instanties, dienstverleners, wetgevende instanties, onderzoek- en kennisinstellingen, uitvoerende organisaties, opdrachtgevers en adviseurs.
Is het zinvol om een norm te ontwikkelen voor mijn sector?
Met een verkenning brengt NEN de mogelijkheden van normontwikkeling in kaart. Aanleiding is vaak een verzoek uit de markt, maar het kan ook een initiatief vanuit NEN zijn. Bij een positieve conclusie wordt normontwikkeling gestart.
Als ik meedoe aan normontwikkeling breng ik kennis en ervaring in. Maar kan ik er ook strategisch voordeel uit halen?
Meedoen aan normontwikkeling betekent dat u bij de top uit uw sector aan tafel zit. Informatie kan daarbij via het commissielid in twee richtingen vloeien; vanuit de organisatie naar de normcommisie en omgekeerd vanuit de normcommissie naar alle belanghebbende afdelingen van het bedrijf (strategisch management, R&D, markteting etc.)
Hoe doe ik mee aan Europese en mondiale normontwikkeling?
NEN is lid van alle Europese en mondiale normalisatienetwerken. Voor de normcommissies op die niveau's is NEN het aanspreekpunt en faciliteert de Nederlandse inbreng. Meedoen aan Nederlandse normontwikkeling vormt dus de toegangspoort tot meedoen aan Europese en mondiale normonwikkeling.
Wat komt er na stap 7 "evaluatie"?
Nieuwe materialen, technieken of eisen kunnen ervoor zorgen dat vragen uit de markt, op enig moment, niet meer met de huidige norm beantwoord kunnen worden. Daarom kan een norm worden herzien, en start het proces 'de 7 stappen van normontwikkeling' opnieuw. Zo blijft een norm altijd zo actueel als mogelijk.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl