Nederlandse normen

NEN ontwikkelt verschillende typen afspraken, zoals normen, praktijkrichtlijnen of technische afspraken. Hieronder in het kort de verschillen op een rij.

Nederlandse norm (NEN-norm)

 • eisenstellende afspraak;
 • brede vertegenwoordiging van belanghebbenden;
 • volgens consensus;
 • openbare commentaarperiode van minimaal 3 maanden;
 • doorlooptijd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (afhankelijk van internationalisatie).

Resultaat: een norm met een groot draagvlak en autoriteit.

Nederlandse voornorm (NVN)

Dit is een voorlopige eisenstellende afspraak waaraan bepalingen ontbreken, onvolledig zijn of onder voorbehoud zijn opgenomen. Het is de bedoeling om de afspraak als Nederlandse norm (NEN-norm) te publiceren als verdere testen of aanvullingen zijn gedaan en er daarover overeenstemming is bereikt.

Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR)

 • informatieve afspraak;
 • brede vertegenwoordiging van belanghebbenden;
 • volgens consensus;
 • openbare commentaarperiode van minimaal 3 maanden;
 • doorlooptijd gemiddeld 1 jaar.

Resultaat: een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm. Bijvoorbeeld toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.

Nederlands technische afspraak (NTA)

 • eisenstellende afspraak;
 • openbare afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen;
 • consensus niet vereist;
 • geen openbare commentaarronde;
 • korte doorlooptijd.

Resultaat: afspraak die snel tot stand kan komen. Dit biedt toegevoegde waarde in sectoren waarin de ontwikkelingen snel gaan.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.