Commissie

Anorganische parameters

390 020 04

Anorganische parameters
Het werkgebied van deze subcommissie betreft de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

Commissie

Het werkgebied van deze normsubcommissie is de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in het milieuveld; met name water (incl. drinkwater), bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

In Europese en internationale normalisatie is de doelstelling van de normsubcommissie het verzorgen van inbreng van methoden voor de analyse van anorganische parameters in bovengenoemd werkgebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het opstellen van nationale normen, waar internationale normen ontoereikend zijn of niet bestaan, maar waar in de markt vraag naar is.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Anorganische parameters.

Programma

Nationale trajecten

  • Herziening NEN 5753 'Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet'.
  • Herziening NEN 6499 'Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten'.
  • Eventuele doorontwikkeling tot NEN van NVN 6419 'Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater' (+ toevoeging anorganische parameters, m.n. metalen).

Europese trajecten

  • Ontwikkeling EN 16479-2 'Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 2: On-line analysers'.
  • Ontwikkeling EN 16479-3 'Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 3: Portable analysers'.
  • New Work Item Proposal 'Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods' (revisie van EN 14582).

Internationale trajecten

  • Herziening van ISO 15705 'Water quality - Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) - Small-scale sealed-tube method'.
  • Herziening van NEN-EN-ISO 15681-2 'Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA).
  • Ontwikkeling van ISO 15923-2 'Water quality - Determination of ions by a discrete analysis system and spectrophotometric detection - Part 2: Hexavolent chromium, fluoride, calcium, magnesium, total hardness, alkalinity, iron, aluminium and manganese'.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Erica Fritse.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303