Commissie

Behang

330 023

NEN informeert, adviseert en begeleidt Nederlandse marktpartijen bij normalisatietrajecten die betrekking hebben decoratieve wandbekleding. De normen zijn bestemd voor producenten, leveranciers, detaillisten, consumenten, brancheverenigingen en een ieder die belang heeft bij geschikte decoratieve wandbekleding.

Commissie

NEN verzorgt de volgende taken:

- Secretariële ondersteuning
- Inbrengen van nieuwe Nederlandse initiatieven
- Normcommissieleden opgeven voor Europese en mondiale vergaderingen
- Inbreng van Nederlands commentaar en stemmen
- Volgen van New Work Item proposals (nieuwe normvoorstellen)
- Promotie en uitgave van normen
- Verzorgen van cursussen

De normen zijn bestemd voor producenten, leveranciers, detaillisten, consumenten, brancheverenigingen en een ieder die belang heeft bij geschikte decoratieve wandbekleding.

In Nederland is een normcommissie actief die Europese werkprogramma volgt van CEN/TC 099.

Commissieplan

Programma

De normcommissie volgt de volgende CEN en ISO groepen:

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met AgroFood & Consument.

AgroFood&Consument

(015) 2 690 351