Commissie

Beveiliging tegen verontreiniging van drinkwaterinstallaties en afsluiters en accessoires in gebouwen

349 164 14

Beveiliging tegen verontreiniging van drinkwaterinstallaties en afsluiters en accessoires in gebouwen
Bij de bereiding en transport van drinkwater naar de kraan wordt de uiterste zorg betracht om het water schoon (drinkbaar) te houden. Om te voorkomen dat door oorzaken als terugstromen, leidingbreuk, bacteriegroei water van onvoldoende kwaliteit zou worden geleverd, worden afsluiters, terugslagkleppen, expansievaten en andere appendages in het systeem aangebracht. Normen zijn opgesteld en worden onderhouden, die de eisen en beproevingsmethoden voor dergelijke onderdelen geven.

De normsubcommissie volgt de ontwikkelingen van CEN/TC 164/WG 14 en zorgt voor de bijdrage van Nederland aan die ontwikkelingen op het gebied van het opstellen van Europese normen voor appendages (armaturen) in gebouwen en de beveiliging tegen verontreiniging van drinkwaterinstallaties.

Het commissieplan van normsubcommissie 349 164 14 'Afsluiters en accessoires in gebouwen en beveiliging tegen verontreiniging van drinkwaterinstallaties'.

Gezien de grote invloed van de normen op veiligheidsaspecten van leidingwaterinstallaties zullen de activiteiten van WG 14 van groot belang blijven.
Medio 2011 treedt, naar verwachting, de Drinkwaterwet in werking. De nieuwe wet regelt de productie en distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven. De drinkwaterwet geeft de kaders aan waaraan de drinkwatersector zich moet houden. De feitelijke technische invulling en de te nemen maatregelen worden beschreven in het Drinkwaterbesluit. Deze wijzigingen zullen waarschijnlijk o.a. invloed hebben op het eisen die aan de drinkwaterinstallaties worden gesteld.

In 2011 zullen de volgende normen worden geëvalueerd:

• NEN-EN 13828 (2004), Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings;
• NEN- EN 13077 (2008), Non controllable backflow preventer with different pressure zones;
• NEN- EN 12729 (2002), Controllable backflow preventer with reduced pressure zone.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Leendert Buth.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324