Commissie

Brandweeruitrusting

302 012

Brandweeruitrusting
Deze normcommissie bewaakt de Nederlandse normen voor brandweeruitrusting.

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 302 012 Brandweeruitrusting is als volgt gedefinieerd:
De normcommissie werkt mee aan:
CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 191/WG 6 - Gas extinguishing Systems and components
CEN/TC 192 -Fire and Rescue Service Equipment

en volgt:
ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
ISO/TC 21/SC 2 - Manually transportable fire extinguishers

De normcommissie valt onder de Beleidscommissie Arbeid.

Commissieplan

Het commissieplan wordt herzien en is hier binnenkort beschikbaar.

Programma

* Nationaal werk
Nationaal worden alleen normen voor draagbare en verrijdbare blusmiddelen up-to-date gehouden. Zie verder onder 7.2.
Er zijn wel een aantal nationale normen gepubliceerd in relatie tot de brandweeruitrusting. In 2011 is beoordeelt of deze normen herzien moeten worden. Het gaat om de volgende normen:
- NEN 1464:1971 Brandweeruitrusting – Koppelingssleutel
- NEN 2159:1965 Brandkraanstraatpot (in overleg om deze onder te brengen bij CEN/TC 69)
- NEN 2160:1959 Straatpot – voor gas- en waterleiding (in overleg om deze onder te brengen bij CEN/TC 69)
- NEN 2242:1989 Brandweermaterieel – Persslang van synthetische materialen
- NEN 3374:1971 Brandweermaterieel – Watervoerende armaturen

* CEN/CENELEC werk

Het werkprogramma van de diverse CEN commissie is te vinden op www.cen.eu > Sectors > Technical Committees and Workshops > List of Technical Committees, Workshops and other bodies

Het werkprogramma van CEN/TC 70
Het werkprogramma van CEN/TC 191/WG9
Het werkprogramma van CEN/TC 192

* ISO/IEC werk
Het werkprogramma van ISO/TC 21 is te vinden op www.iso.org > Standards Development > Technical committees > TC 21
Het werkprogramma van ISO/TC 21

* Overige afspraken
“Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de brandweer” vormt een aparte werkgroep (302 094 08) onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie “Persoonlijke beschermingsmiddelen” (302 094).
Grafische symbolen voor brandweeruitrusting worden behandeld in CEN/TC 192; hiervoor is afstemming met normcommissie 302 145 “Grafische symbolen”.
Brandkranen worden in CEN voortaan behandeld in CEN/TC 69. Binnen Nederland wordt dit gevolgd door de schaduwcommissie voor CEN/TC 69.
Voor de afstemming over cabines van brandweervoertuigen is er overleg met de normcommissie “Wegvoertuigen” (345 042); deze volgt ISO/TC 21.
Brandslanghaspels vallen onder CEN/TC 191. Over de herziening van de normen EN 671 delen 1, 2 en 3 en over NEN 1594 wordt overlegd met NEN Bouw.


Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met
Annet van der Horn

industrieveiligheid@nen.nl

(015) 2 690 180

Commissieleden