Commissie

Containers en wissellaadbakken

345 024

Containers en wissellaadbakken
De normcommissie draagt zorg voor de Nederlandse inbreng in Europese en internationale normalisatie. De normen die bij ISO/TC 104 en CEN/TC 119 zijn opgesteld hebben geen directe binding met Europese richtlijnen. Toch is voor Nederland deelname aan normalisatie wel degelijk van strategisch belang.

Commissie

Rotterdam is één van de grootste havens ter wereld met betrekking tot containeroverslag. De dienstverlening die deze overslag mogelijk maakt vertegenwoordigt een veel grotere marktwaarde dan de economische waarde van de containers zelf. De hele infrastructuur, containerkranen, straddle carriers, AGV’s, in de haven is afgestemd op de handling van genormaliseerde transporteenheden. Nederland als distributie- en transportland heeft er alle belang bij dat de ontwikkelingen van nabij worden gevolgd.

Genormaliseerde vervoerseenheden worden als een uiterst belangrijk element in het intermodale transport gezien. Automatische Identificatie (AI) van containers wordt een steeds belangrijker onderwerp.

De normen die worden opgesteld door ISO/TC 104 worden opgesteld dienen als basis voor de International Convention for Safe Containers (CSC) van de IMO. De eisen die hierin aan containers worden gesteld zijn in Nederland overgenomen in het kader van de Warenwet.

Commissieplan

Voor het commissieplan klikt u op de link hiernaast normcommissie 345024 'Containers en wissellaadbakken'.

Programma

De normcommissie 345024 'Containers en wissellaadbakken' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 119 'Swap bodies for combined goods transport', CEN/TC 413 'Insulated means of transport for temperature sensitive goods with or without cooling and/or heating device' en ISO/TC 104 'Freight Containers' en heeft geen nationaal werkprogramma. De commissie vergadert meestal één- à tweemaal per jaar.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

logistiek@nen.nl

(015) 2 690 180