Commissie

Diamanten

330 410

Diamanten

Commissie

De normcommissie Diamanten volgt het werk van CEN/PC 410. Dit is een projectgroep die een nieuwe Europese norm (EN) ontwikkelt voor de terminologie van diamanten. Bij het maken van deze norm gaat het er onder meer om dat er richting consumenten een heldere naamgeving wordt gebruikt waarin natuurlijke diamanten (uit een mijn) en synthetische diamanten (uit een laboratorium) consequent van elkaar worden onderscheiden.

De beoogde normcommissie richt zich (vooralsnog) uitsluitend op de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een Europese norm (EN-norm) voor het consumentenvertrouwen in de diamantindustrie: “Consumer confidence in the diamond industry” (prEN CCD 2011.3). In deze ENnorm die thans wordt ontwikkeld worden regels geformuleerd en eisen gesteld op het gebied van de terminologie voor diamanten.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Diamanten.

Programma

De beoogde normcommissie richt zich (vooralsnog) uitsluitend op de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een Europese norm (EN-norm) voor het consumentenvertrouwen in de
diamantindustrie: “Consumer confidence in the diamond industry” (prEN CCD 2011.3). In deze ENnorm die thans wordt ontwikkeld worden regels geformuleerd en eisen gesteld op het gebied van de terminologie voor diamanten.

Het programma van de normcommissie en de internationale vertegenwoordiging kunt u vinden in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met AgroFood & Consument.

AgroFood&Consument

(015) 2 690 351