Commissie

Dierenwelzijn

370 902

Dierenwelzijn
Het werkpakket van de normcommissie Dierenwelzijn betreft de ontwikkeling van technische specificaties voor het welzijn van voedselproducerende dieren. Agrariërs, voedselproducenten, distributeurs en retailers krijgen zo de beschikking over een eenvormige set van specificaties voor dierenwelzijn. Het streven is om binnen enkele jaren tot een technische specificatie te komen.

Commissie

De normcommissie Dierenwelzijn verzorgt de inhoudelijke sturing van dit traject. NEN begeleidt, als nationaal normalisatie-instituut, de normcommissie en heeft een faciliterende rol. De doelstellingen van de commissie Dierenwelzijn zijn:


  • Het Nederlandse standpunt bepalen over eisen voor dierenwelzijn
  • Het Nederlandse belang inbrengen bij de werkgroep
  • Stemmen op en becommentariëren van conceptnormteksten
  • Kennisuitwisseling met andere landen
  • Afstemming met andere initiatieven, bestaande afspraken, gebruiken en nationale normen
  • Eventueel een Nederlandse invulling geven binnen de kaders van de technische specificaties
  • Informeren van de belanghebbenden in de Nederlandse markt

De normcommissie Dierenwelzijn telt op dit moment vier leden, maar verwacht nog uitbreiding. Normcommissies bij NEN vormen een platform waarin vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties met elkaar besluiten nemen over de input in het traject.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Dierenwelzijn.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Laura Mout.

afc@nen.nl

(015) 2 690 436