Commissie

Gas- en oliewinning en -productie

310 008

Gas- en oliewinning en -productie
De olie- en gasindustrie is een wereldwijd opererende sector. De industrie is dan ook gebaat bij mondiale afspraken. Niet voor niets is de visie: "Global standards used locally worldwide".

Meer specifiek heeft de olie- en gas industrie tot doel om:
• normen te ontwikkelen die de industrie nodig heeft;
• normen te ontwikkelen die wereldwijd worden overgenomen door regionale (bijv. CEN, GSO) en nationale normalisatie-instellingen;
• normen te ontwikkelen die worden erkend door de toezichthouders;
• normen te publiceren die het bedrijven mogelijk maakt om hun eigen specificaties te minimaliseren;
• normen volgens afgesproken planning op te leveren.

 

 

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' omvat normalisatie van materialen, equipment en buitengaatse constructies voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie. Het doel van deze normontwikkeling is het creëren van “value-added standards” (normen met een toegevoegde waarde) voor de olie- en gasindustrie op bij voorkeur internationaal niveau en anders op Europees niveau. De normalisatie-activiteiten op het gebied van transportleidingen en LNG-installaties & equipment worden nationaal door andere normcommissies gevolgd. Op het gebied van Arctic operations bestaat een aparte commissie die onder de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' valt.

Copyright Lot Bakker | LOT of Illustrations

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ levert expertise en input voor normen die door de volgende internationale en Europese technische commissies worden ontwikkeld en gepubliceerd:
ISO/TC 67 " Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
ISO/TC 67/SC 3 "Drilling and completion fluids, and well cements"
ISO/TC 67/SC 4 "Drilling and production equipment"
ISO/TC 67/SC 5 "Casing, tubing and drill pipe"
ISO/TC 67/SC 6 "Processing equipment and systems"
ISO/TC 67/SC 7 "Offshore structures"
ISO/TC 67/SC 8 "Arctic operations"
CEN/TC 12 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
CEN/TC 234/WG 4 "Gas infrastructure – Gas underground storage"

De hyperlinks verwijzen naar het werkprogramma van de desbetreffende technische commissie voor een actueel overzicht van normen waaraan wordt gewerkt.

Artikelen

• NEN folder "Olie- en gaswinning en -productie"

Publicatie "Global standards used locally worldwide - List of ISO TC67 standards and their status with API, CEN and various regional and national standards developing organizations", gepubliceerd in september 2016

Interview met National Oilwell Varco (NOV) "Commissieleden aan het woord - De crux van commissiewerk" in NEN Magazine 02/2016

Presentatie "Dutch hydrocarbon sector and role of regulation and standardization" gegeven tijdens stakeholdersbijeenkomst d.d. 8 december 2015 in Cyprus


• Presentaties gegeven tijdens informatiebijeenkomst "Offshore structures" d.d. 10 februari 2015:
01 - SodM - EU richtlijn veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten
02 - Lloyd's Register - General overview presentation Energy
03a - Bluewater - Navigating the RCS
03b - Bluewater - Do we need prescriptive or risk based rules
04 - Shell - Reflections on the use of standards in Shell
05 - NOV - DROPS
06 - NEN - Internationale normalisatie olie en gas

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met
Jarno Dakhorstenergy@nen.nl

(015) 2 690 245