Commissie

Gas- en oliewinning en -productie

310 008

Gas- en oliewinning en -productie
De olie- en gasindustrie is een wereldwijd opererende sector. De industrie is dan ook gebaat bij mondiale afspraken. Niet voor niets is de visie: "Global standards used locally worldwide".

Meer specifiek heeft de olie- en gas industrie tot doel om:
• normen te ontwikkelen die de industrie nodig heeft;
• normen te ontwikkelen die wereldwijd worden overgenomen door regionale (bijv. CEN, GSO) en nationale normalisatie-instellingen;
• normen te ontwikkelen die worden erkend door de toezichthouders;
• normen te publiceren die het bedrijven mogelijk maakt om hun eigen specificaties te minimaliseren;
• normen volgens afgesproken planning op te leveren.

 

 

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' omvat normalisatie van materialen, equipment en buitengaatse constructies voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie. Het doel van deze normontwikkeling is het creëren van “value-added standards” (normen met een toegevoegde waarde) voor de olie- en gasindustrie op bij voorkeur internationaal niveau en anders op Europees niveau. De normalisatie-activiteiten op het gebied van transportleidingen en LNG-installaties & equipment worden nationaal door andere normcommissies gevolgd. Op het gebied van Arctic operations bestaat een aparte commissie die onder de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' valt.

Copyright Lot Bakker | LOT of Illustrations

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ levert expertise en input voor normen die door de volgende internationale en Europese technische commissies worden ontwikkeld en gepubliceerd:
ISO/TC 67 " Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
ISO/TC 67/SC 3 "Drilling and completion fluids, and well cements"
ISO/TC 67/SC 4 "Drilling and production equipment"
ISO/TC 67/SC 5 "Casing, tubing and drill pipe"
ISO/TC 67/SC 6 "Processing equipment and systems"
ISO/TC 67/SC 7 "Offshore structures"
ISO/TC 67/SC 8 "Arctic operations"
CEN/TC 12 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
CEN/TC 234/WG 4 "Gas infrastructure – Gas underground storage"

De hyperlinks verwijzen naar het werkprogramma van de desbetreffende technische commissie voor een actueel overzicht van normen waaraan wordt gewerkt.

Artikelen

• NEN folder "Olie- en gaswinning en -productie"
• Publicatie "Global standards used locally worldwide - List of ISO TC67 standards and their status with API, CEN and various regional and national standards developing organizations", gepubliceerd in september 2016
• Interview met National Oilwell Varco (NOV) "Commissieleden aan het woord - De crux van commissiewerk" in NEN Magazine 02/2016
• Presentatie "Dutch hydrocarbon sector and role of regulation and standardization" gegeven tijdens stakeholdersbijeenkomst d.d. 8 december 2015 in Cyprus
• Presentaties gegeven tijdens informatiebijeenkomst "Offshore structures" d.d. 10 februari 2015:
― SodM - EU richtlijn veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten
― Lloyd's Register - General overview presentation Energy
― Bluewater - Navigating the RCS
― Bluewater - Do we need prescriptive or risk based rules
― Shell - Reflections on the use of standards in Shell
― NOV - DROPS
― NEN - Internationale normalisatie olie en gas


• Presentaties gegeven tijdens informatiebijeenkomst "Offshore structures" d.d. 10 februari 2015:
01 - SodM - EU richtlijn veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten
02 - Lloyd's Register - General overview presentation Energy
03a - Bluewater - Navigating the RCS
03b - Bluewater - Do we need prescriptive or risk based rules
04 - Shell - Reflections on the use of standards in Shell
05 - NOV - DROPS
06 - NEN - Internationale normalisatie olie en gas

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met
Jarno Dakhorstenergy@nen.nl

(015) 2 690 245