Commissie

Informatievoorziening in de zorg

303006

Informatievoorziening in de zorg
De normcommissie 303006 bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen.

Voor het zorgveld is het van belang dat de informatievoorziening voldoet aan internationale en nationale wetgeving en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Normen geven eisen en richtlijnen hoe, op een erkende manier, te voldoen aan deze wetgeving. Deelname van Nederland moet ervoor zorgen dat internationale en nationale normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en de landelijke infrastructuur blijven voldoen aan de recente ontwikkelingen en niet met elkaar conflicteren.

Onderwerpen van normering bevinden zich op de volgende vlakken:
1. Informatiebeveiliging: zorgen dat (patiënt)gegevens beschikbaar, veilig en betrouwbaar zijn;
2. Interoperabiliteit: uitwisselen van (patiënt)gegevens tussen systemen en apparaten;
3. Semantiek: gegevensmodellen, coderingssystemen en woordenlijsten;
4. Farmacie: toepassing van ICT in farmacie- en geneesmiddelen gerelateerde applicaties.

Primair doel van de normcommissie is het volgen van internationaal werk en het toepasbaar maken van internationale normen in de Nederlandse situatie. Secundair is het ontwikkelen van Nederlandse normen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Informatievoorziening in de zorg.

De normcommissie spiegelt het werk van de CEN/TC 251 Health informatics (werkprogramma 2015-2018) en de ISO/TC 215.

Publicaties
Europees
Op de website van de CEN/TC 251 'Health Informatics' staan de 141 gepubliceerde staandaarden vermeld.

Mondiaal
In de ISO standards catalogue staan de 163 gepubliceerde standaarden van de ISO/TC 251 'Health Informatics' vemeld.

Programma

Speerpunten voor Informatiebeveiliging voor 2017:

  • Revisie en publicatie NEN 7510 'Informatiebeveiliging', op basis van 3 relevante gereviseerde ISO-normen (27000 serie);
  • Revisie en publicatie NEN 7513 'Logging', op basis van gereviseerde ISO-normen en wensen vanuit de marktpartijen om de norm beter aan te laten sluiten op de ATNA/IHE profielen en de NICTIZ specificaties voor logging voor de eerstelijns zorginstellingen;
  • Publicatie NEN 7524 'Pseudonimisatiedienstverlening';
  • Verdere besluitvorming omtrent het Normontwerp NEN 7521 'Toegang tot patiëntgegevens' op basis van input uit het NICTIZ project 'Gespecificeerde toestemming';
  • Herziening certificatieschema NTA 7515, parallel met herziening van NEN 7510;
  • Revisie NEN 7522 'Rollen en codebeheer';
  • Uitdaging is de implementatie en de interpretatie van de normen. De NC heeft geen inzicht in het gebruik van de normen. Op gebied van implementatie is nog veel te winnen;
  • Uitdaging: Toegang tot patiëntgegevens, patiëntveiligheid, zijn onderwerpen die aandacht verdienen.

Revisies

De revisies van NEN 7510 en NEN 7513 zijn najaar 2016 gestart. Eind maart 2017 wordt de start van de openbare kritiekronde verwacht.

Neem contact op

Neem voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid contact op met Marlou Bijlsma.

marlou.bijlsma@nen.nl

(015) 2 690 264

Eerder door u bekeken