Commissie

Informatievoorziening in de zorg

303006

Informatievoorziening in de zorg
De normcommissie 303006 bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg. Primaire taak is het volgen van internationaal werk en het toepasbaar maken van internationale normen voor de Nederlandse situatie. Secundaire taak is het ontwikkelen van Nederlandse normen.

De normcommissie richt zich op het normalisatiebeleid voor de informatievoorziening in de zorg in Nederland. Uitgangspunt is de aansluiting bij Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen.

Onderwerpen van normering zijn de volgende:
1. Het zorgvuldig vastleggen en verwerken van (patiënt)gegevens;
2. Het modelleren en coderen van (patiënt)gegevens;
3. Interoperabiliteit;
4. Het veilig uitwisselen van (patiënt)gegevens;
5. Het opnieuw gebruiken van (patiënt)gegevens voor verschillende doeleinden zoals managementinformatie, kostenoverzichten, kwaliteitszorg en epidemiologie.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Informatievoorziening in de zorg.

Programma

De normcommissie voert de volgende taken uit:
1. Internationale ISO en Europese CEN projecten beoordelen op relevantie en bruikbaarheid voor Nederland;
2. ISO en CEN projecten voorzien van Nederlandse input;
3. Zelf indienen en leiden van projecten voor normen waar Nederland belang bij heeft;
4. Verkenning van draagvlak en haalbaarheid voor nationale normalisatietrajecten;
5. Starten van nationale normalisatieprojecten; de normcommissie treedt op als stuurgroep;
6. Onderhoud, beheer en revisie van nationale normen;
7. Kenbaarheid geven aan het werk van de normcommissie.

De normcommissie spiegelt het werk van de CEN/TC 251 Health informatics (werkprogramma 2015-2018) en de ISO/TC 215.

Voor 2016 staan de revisies van NEN 7510 en NEN 7513 op het programma. Op 16 maart heeft NEN een informatiebijeenkomst over deze revisies georganiseerd. De presentaties kunt u opvragen bij Petra Hendriks.

De kick-off bijeenkomsten voor de revisies van NEN 7510 en NEN 7513 hebben plaatsgevonden op vrijdag 20 mei 2016, zie agenda NEN 7510 en agenda NEN 7513. Tijdens de kick-off wordt de scope en de strategie voor de revisie bepaald. Wilt u meedoen aan het revisietraject dan is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn.

Voor deelname aan het revisietraject is het noodzakelijk dat u het deelnameformulier getekend heeft ingeleverd bij Petra Hendriks.

Normen voor interoperabiliteit en transparantie in zorginformatie

Presentaties Informatiebijeenkomst 3 september 2015:

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Neem voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid contact op met Marlou Bijlsma.

marlou.bijlsma@nen.nl

(015) 2 690 264