Commissie

Keramische vezels

Keramische vezels
NEN richt een nieuwe normcommissie 'Keramische vezels' op. Deze commissie gaat een norm maken die een methode beschrijft voor inventarisatie en analyse van keramische vezels. Keramische vezels worden gebruikt voor thermische isolatie in ovens in de industrie. Tijdens een bijeenkomst op 23 februari 2017 werd de behoefte aan zo'n norm bevestigd. Onder andere diverse partijen uit de industrie, laboratoria en adviesbureaus gaven aan te willen deelnemen aan deze normcommissie. Partijen die willen deelnemen aan de normcommissie Keramische vezels, kunnen zich tot 1 mei 2017 aanmelden bij NEN. De startvergadering vindt plaats in juni 2017.

De norm gaat de volgende onderwerpen beschrijven:

  • methode (identificatie);
  • categorisatie (afmeting, soort stof, diameter);
  • bepaling blootstelling tijdens productie, transport en verwijdering.

Daarbij worden bestaande normen en interne protocollen van bijvoorbeeld laboratoria als uitgangspunt genomen.

Deelname aan de normcommissie

NEN nodigt geïnteresseerde partijen uit om deel te nemen aan de normcommissie 'Keramische vezels'. De deelnemende partijen financieren samen de begeleiding van het normtraject door NEN. Dat betekent dat er kosten aan deelname verbonden zijn. Aanmelden als geïnteresseerde en daarmee voor een klein bedrag de normontwikkeling te sponsoren en zelf op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, zonder deel te nemen aan de commissie. Meer informatie vindt u in het verslag en de presentatie.

Planning

Het normtraject gaat naar verwachting twee jaar duren. De planning is als volgt:

Stap 1: Voorbereidingstraject en oprichtingsbijeenkomst februari 2017
Stap 2: Startvergadering (vergadering 1) juni 2017
Stap 3: NEN-analyse keramische vezels (vergadering 2 t/m 5) september 2017
december 2017
maart 2018
juni 2018
Stap 4: NEN-acitviteiten gericht op publicatie juli 2018
Publicatie normontwerp augustus 2018
Stap 5a: Commentaarronde augustus-oktober 2018
Stap 5b: 1 vergadering december 2018
Stap 6: NEN-activiteiten gericht op publicatie, communicatie en promotie januari 2019
Publicatie norm februari 2019

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Johan van 't Bosch.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303