Commissie

Chain of Custody

310 287

Chain of Custody
ISO heeft een nieuwe commissie opgericht voor ‘Chain of Custody (CoC) of forest-based products’ (ISO/TC 287). Deze commissie gaat werken aan een mondiale norm met eisen voor de traceerbaarheid van bosproducten. NEN zet een nieuwe Nederlandse normcommissie op van waaruit bedrijven uit de Nederlandse belanghebbenden kunnen meewerken aan de ontwikkeling van deze toekomstige ISO-norm.

Commissie

NEN coördineert de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van ISO-normen. Voor dit nieuwe 'field of activity' richt NEN een nieuwe normcommissie op. NEN streeft hierin naar een brede vertegenwoordiging van Nederlandse belanghebbenden. Vanuit deze normcommissie kunnen bedrijven uit de Nederlandse bos- en houtsector meewerken aan de ontwikkeling van deze toekomstige ISO-norm. De oprichtingsvergadering van deze normcommissie zal plaatsvinden in maart/april 2014.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Chain of Custody' leest u in het commissieplan. Het commissieplan is alleen in het Engels beschikbaar.

Programma

Het duurzaam beheren van bossen heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Wereldwijd zijn verschillende organisaties opgezet om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Deze organisaties hebben doorgaans principes en criteria vastgesteld over wat duurzaam bosbeheer in een bepaalde regio inhoudt. Ook hebben ze vaak een certificatiesysteem ontwikkeld waarmee bedrijven middels een keurmerk kunnen aantonen dat hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Hierdoor bestaan er nu wereldwijd verschillende systemen voor duurzaam bosbeheer naast elkaar, zoals FSC en PEFC.

Binnen ISO is op Braziliaans-Duits initiatief een traject gestart voor de ontwikkeling van een ISO-norm voor de "Chain of Custody of forest based products". De nieuwe ISO commissie die hiervoor is gestart, zal werken aan de mondiale norm met eisen voor de traceerbaarheid van bosproducten. Met de norm moet een brug geslagen worden tussen de bestaande bosbeheersystemen voor de traceerbaarheid in de keten van het bos tot het eindproduct. Deze beoogde norm laat de bestaande systemen voor duurzaam bosbeheer intact, maar zal een uniforme systematiek bieden voor de traceerbaarheid van het bos tot het eindproduct.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met Juliane Eykelhoffenergy@nen.nl

(015) 2 690 235