Commissie

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorzieningen

349 070 41

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorzieningen

Hoofddoelstelling van normsubcommissie 349 070 41 is het begeleiden, meewerken en volgen van internationale normalisatie voor kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening. Om de Nederlandse belangen hierin te behartigen stuurt de subcommissie waar mogelijk actief in het normalisatieproces binnen de relevante werkgroepen in CEN/TC 155 'Plastic piping systems and ducting systems' en op wereldschaal binnen ISO/TC 138 'Plastic pipes, fittings and valves for the transport of fluids'. De normsubcommissie dient daar dan ook de door Nederland bepaalde standpunten in te brengen.

Commissieplan 349 070 41 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorzieningen'.

De normsubcommissie biedt zodoende een Nederlands platform, toegankelijk voor alle partijen die belang hebben bij (product)normalisatie op het gebied van kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening.

De doelstelling van de normsubcommissie is tevens het zorgdragen voor een vlekkeloze implementatie van de Europese productnormen voor kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening. De normsubcommissie streeft naar een eenduidig kader van nationale en Europese wet- en regelgeving, normalisatie en certificatie.

Het is voor belanghebbende partijen in Nederland belangrijk op de hoogte te zijn van de eisen welke straks gelden om CE-markering op hun product te mogen aanbrengen. Om die eisen niet te veel te laten afwijken van de reeds in Nederland gebruikelijke bouw- en productiewijzen, is het van belang de voor Nederland gebruikelijke specificaties en bepalingsmethoden hiervan in de toekomstige Europese normen terug te vinden.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Rob Kotte.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324

Deelnemers zijn onder andere: