Commissie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
De ontwikkeling van de nieuwe internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Sustainable purchasing) is in september 2013 van start gegaan. Deze ISO-richtlijn moet zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Dit alles op basis van ISO 26000 – de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties).

Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteits-managementsystemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 (maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie. Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Voor wie
De nieuwe ISO-richtlijn zal toepasbaar zijn voor zowel lokaal als internationaal opererende organisaties, overheden en NGO’s. In het bijzonder zal de richtlijn een impact hebben op de interne/externe organisatie van inkoop die vaak wordt gevoerd vanuit inkoopafdelingen, contractafdelingen of beleidsdepartementen bij opdrachtgevers, fabrikanten, (toe)leveranciers, tussenhandelaren, (handels)coöperaties, handelshuizen, vervoerders, projectorganisaties etc. De nieuwe ISO-richtlijn kan eveneens een interessant instrument zijn voor advies- en belangenorganisaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen en MVO.
Toegevoegde waarde Nederlandse overheidsorganisaties
Voor overheidsorganisaties biedt de ontwikkeling van de nieuwe ISO-richtlijn een unieke mogelijkheid om het nationale inkoopbeleid af te stemmen op een internationaal aanvaarde en met ISO 26000 afgestemde en geaccepteerde richtlijn. Het biedt ook een kans om de Nederlandse ervaringen (vanuit publiek perspectief) op dit gebied in te brengen en onderdeel te laten worden van een internationaal referentiekader voor maatschappelijk verantwoord inkopen.
Toegevoegde waarde Nederlandse marktpartijen
Het oppakken van de nieuwe ISO-richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kan Nederlandse marktpartijen een belangrijk concurrentievoordeel bieden wanneer men zaken doet met partijen die MVO hoog in het vaandel hebben staan. Vanzelfsprekend zal de richtlijn een impact hebben in het internationale handelsverkeer. Of het nu gaat om afstemming met (toe)leveranciers, vervoerders of afnemers binnen of buiten de Europese Unie, men heeft de mogelijkheid om dezelfde uniforme uitgangspunten te hanteren voor inkoopprocessen. Zodoende wordt internationale afstemming efficiënter, doeltreffender en bovenal winstgevender. Het ISO-ontwikkelingstraject biedt eveneens een kans om de Nederlandse ervaringen (vanuit privaat perspectief) op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in te brengen en onderdeel te laten worden van een internationaal referentiekader voor maatschappelijk verantwoord inkopen.
Deelnemende landen aan ISO-traject duurzaam inkopen
Argentinië, Australië, Barbados, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Columbia, Costa Rica, Denemarken, Egypte, Frankrijk, India, Ierland, Israël, Italië, Ivoor Kust, Japan, Nederland, Nigeria, Noorwegen, Oostenrijk, Servië, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland.
Observerende landen aan ISO-traject duurzaam inkopen
Armenië, Duitsland, Finland, Gabon, Hong Kong, Kongo, Republiek Korea, Litouwen, Mexico, Polen, Spanje, Thailand, Tsjechië.
Liaisons aan ISO-traject duurzaam inkopen
• UNEP United Nations Environment Programme
• IFPSM International Federation of Purchasing and Supply Management
• IIOC
• ITUC
• UNOPS
• OECD
• SPLC

Inhoudelijke informatie vindt u in het commissieplan. Voor deelname aan deze normcommissie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra (NEN Managementsystemen), telefoon (015) 2 690 154 of managementsystemen@nen.nl.

Training ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. De richtlijn komt eind 2016 beschikbaar.

Tijdens deze training leert u hoe u duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid. En hoe u professioneel kunt inkopen conform het NEVI Dutch Wheel. Ook wordt ingegaan op de structuur, principes en practices van MVO (ISO 26000) en MVI (ISO 20400). Ook is er volop aandacht voor concrete toepassingen in uw eigen praktijk.

Bekijk meer informatie over de training en inschrijven.

Eerder door u bekeken

Beslis en doe mee aan de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn voor duurzaam inkopen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra:

thamar.zijlstra@nen.nl

(015) 2 690 154