Commissie

Management in onderwijs- en opleidingsinstellingen

Management in onderwijs- en opleidingsinstellingen
De normcommissie Kwaliteitsmanagement in onderwijs- en opleidingsinstellingen draagt bij aan het ISO traject van ISO/PC 288 (Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use).

Het reguliere onderwijs is sterk verankerd in de wetgeving. De daaruitvoortvloeiende toezichts-, beoordelings- en waarderingskaders vormen hier de gehanteerde norm. Private opleidingen willen zich steeds meer profileren op kwaliteit en professionaliteit. De toegevoegde waarde van een ISO-norm is dat er uniforme terminologie en nuttige richtlijnen komen die Nederlandse partijen kunnen inspireren de eigen kaders voor kwaliteitsmanagement te vernieuwen. Daarnaast kunnen scholen en opleidingsinstellingen zich profileren en positioneren in de markt door vertrouwd te zijn met een internationaal geaccepteerde managementaanpak.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 12 november 2014 bleek voldoende draagvlak aanwezig om een Nederlandse normcommissie op te richten.

Lees meer in het artikel uit de KAMNieuwsbrief 2014-4.

Op internationaal niveau werken delegaties uit meerdere landen samen aan de inhoud van deze norm. Voor dit ISO-traject zorgt de normcommissie dat de Nederlandse inbreng zo effectief mogelijk op internationaal niveau wordt doorgespeeld.

Als deelnemer van de NEN-commissie bent u als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen in het ISO-traject. U kunt alvast onderdelen toepassen in uw eigen organisatie en u heeft via de commissie toegang tot een groot netwerk van experts, zowel in Nederland als internationaal. Door deelname kunt u zich profileren en positioneren in de markt door vertrouwd te zijn met een internationaal geaccepteerde managementaanpak.

Meldt u aan via het deelnameformulier.

Internationaal zijn er al verschillende (concept)normen die input zijn voor het nieuwe traject:
• Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen voor de toepassing van ISO 9001 in opleidingsinstellingen (norm is in ontwikkeling).
• Managementsystemen – Eisen aan kwaliteit voor leren, opleiden en trainen.
• Basiseisen voor niet-formele opleiding en training.
Het internationale deelnemersveld hierin is van hoog niveau. Delegaties uit meerdere landen stellen gezamenlijk de normen op ter bevordering van een goede (kwaliteits)managementaanpak in onderwijs en opleidingsinstellingen.

De basis van de ISO-norm wordt dezelfde als de basis van de nieuwe ISO 9001:2015- norm die algemene eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen bevat. ISO 21001 Educational organizations management systems – Requirements with guidance for use bevat de vertaalslag naar onderwijs en opleidingen. De scope omvat alle soorten onderwijs en opleidingen, alle niveau’s en zal gelden voor regulier onderwijs en private opleidingsinstellingen.

Private opleidingsinstellingen hebben in veel gevallen al een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. De vertaalslag van ISO 9001 naar de praktijk wordt met ISO 21001 voor de kleinere opleidingsinstellingen en scholen een stuk laagdrempeliger.

Het commissieplan informeert u over de plannen voor 2016.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Debora van der Tas.

milieu&maatschappij@nen.nl

(015) 2 690 303

 

De nieuwe ISO

Meer informatie over de nieuwe ISO norm

 

Commissieleden