Commissie

Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden

364 085

Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden
De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen op energiegebied snel gegaan: meer hernieuwbare energie, smart grids, elektrisch vervoer. Bij al deze ontwikkelingen staat een ding vast: goed kunnen meten en testen is essentieel. Bijvoorbeeld voor de veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen, en voor het handhaven van de power quality.

Commissie

Daardoor ontstaat er steeds meer behoefte aan heldere, uniforme afspraken over wat er gemeten wordt, en over hoé er gemeten wordt. Een meetuitkomst heeft immers pas nut, als je hem eenduidig kunt interpreteren. Door het maken van dat soort afspraken, kunnen partijen eenvoudiger zaken met elkaar doen en kunnen Nederlandse bedrijven de marktkansen ten volle benutten.

NEN stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van normen. Als onafhankelijke, neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengen we belanghebbenden bij elkaar om deze normen te ontwikkelen en te financieren. Dat doen we zowel in sector-, nationaal, Europees als mondiaal verband. Zo versterken we de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.

Europees en mondiaal

In Europees en mondiaal verband wordt er momenteel actief gewerkt aan het vormgeven van normen op het gebied van meetinstrumenten voor elektriciteit, bijvoorbeeld met betrekking veiligheid in laagspanningsdistributiesystemen, maar ook omtrent meetmethodes voor power quality. Op dit moment is NEN daarom aan het onderzoeken of er in het Nederlandse bedrijfsleven behoefte is om invloed uit te oefenen op deze normen, die uiteraard ook effect zullen hebben op de Nederlandse situatie. Daarom houden we in februari en maart met een aantal partijen verkennende gesprekken, en in mei wordt een kick-off meeting georganiseerd.

Programma

30 mei 2013 - Kick off bijeenkomst

Veel bedrijven in Nederland hebben interesse getoond in de normen die ontwikkeld worden voor meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden.
Daarom organiseren we op 30 mei een kick-off meeting. In deze kick-off meeting kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over de normen die op dit moment voor meetapparatuur ontwikkeld worden, commentaar leveren op de normen die nu in ontwikkeling zijn, meemaken hoe een normcommissievergadering gaat, en daarna bij de borrel bijpraten met vakgenoten.
De kick-off meeting is op donderdag 30 mei van 14-17 bij NEN (Vlinderweg 6, Delft). Wilt u meer informatie of wilt u zich graag aanmelden, neem dan contact op met Gerdien van de Vreede via ep@nen.nl of via 015-2690 198.


Richtlijnen

Normcommissie NEC85 werkt mee aan de normen die gebruikt kunnen worden onder de Laagspanningsrichtlijn (Low Voltage Directive, LVD). In het verleden bevatten Europese richtlijnen technische eisen. Deze constructie is verlaten en er is gekozen voor een nieuwe aanpak: voor het voldoen aan de essentële eisen van een richtlijn kan gebruik worden gemaakt van normen, de zogenaamde geharmoniseerde normen onder de richtlijn. Men spreekt daarom ook van Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Deze Richtlijnen en de bijbehorende lijst van geharmoniseerde normen is te vinden op www.newapproach.org.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jan Rietveld

ep@nen.nl

(015) 2 690 197