Commissie

Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen

351 202

Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen
Het operationele werk van deze normcommissie wordt uitgevoerd door twee normsubcommissies; 351 202 01 'Oppervlaktebepaling van onroerende zaken' en 351 202 02 'Kostenclassificatie van onroerende zaken'. Deze twee subcommissies opereren geheel zelfstandig. In 2014 is een eerste stap gezet in het vormgeven van de fusie tussen deze commissie en de normcommissie voor FM en de NC Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen. Deze fusie zal in 2015 verder vormgegeven worden.

Deze normsubcommissie houdt zich bezig met begrippen en bepalingsmethoden op het gebied van oppervlakten en inhouden van gebouwen.

De commissie is verantwoordelijk voor NEN 2580, dé Nederlandse norm voor de bepaling van oppervlakten en inhouden van onroerende zaken. Daartoe bewaakt zij het uniforme gebruik van de terminologie van de norm in de praktijk en overlegt zij ook met partijen die niet in de commissie vertegenwoordigd zijn.

De normcommissie is verantwoordelijk voor de nationale normen op het gebied van investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken. Jarenlang betrof het hierbij de normen NEN 2631, NEN 2632 en NEN 2634. Begin 2013 heeft de commissie een opvolger van deze 3 normen gepubliceerd, te weten NEN 2699. Met de publicatie van deze norm komen de 3 voornoemde normen te vervallen.

NEN 2699 is voorzien van een uitgebreide uitklaptabel waardoor het mogelijk is om op verschillende niveaus en tijdens verschillende fases van het bouwproces kosten te classificeren en daarmee te benchmarken.

Vanwege de genoemde samenvoeging van deze commissie met de 2 andere commissies is er geen commissieplan 2015 opgesteld.

Het commissieplan 351 202 01 'Oppervlaktebepaling' en het commissieplan van normsubcommissie 351 202 02 'Kostenclassificatie van onroerende zaken'.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Jos van Nistelrooij.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324