Commissie

Platform Software & MDD

Platform Software & MDD
Medische hulpmiddelen worden in toenemende mate voorzien van software. Deze software zorgt onder meer voor de aan- en besturing van het hulpmiddel, waardoor de software ook een medische functie krijgt. Om deze reden is 'software' bij de herziening van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG opgenomen in de definitie van een medisch hulpmiddel. Platform Software & MDD biedt haar leden het laatste nieuws en de gelegenheid voor het uitwisselen van elkaars ervaringen.

Commissie

Door een wijziging in de Richtlijn Medische Hulpmiddelen is er meer aandacht voor en vragen over software in relatie tot deze Richtlijn. Met de totstandkoming van deze Platform beantwoordt NEN de behoefte van experts op het gebied van informatievoorziening in de zorg en medische technologie om elkaar te ontmoeten voor de uitwisseling van kennis en ervaringen over dit onderwerp.

Het Platform is niet ingebed in de structuur van de bestaande normcommissies en neemt een unieke plek in tussen normcommissies. Het formuleert adviezen voor bestaande normcommissies en is laagdrempelig voor deelname.

Financiering:
Deelname aan het Platform vraagt een investering in tijd en geld. Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van €500-2000, - (excl. BTW) voor deelname.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden via de volgende links:
Standalone Medische Software: in 10 stappen naar CE-markering
Zweeds guidance document
MEDDEV document
IMDRF definitions
NICTIZ White paper

Commissieplan

Hier vindt u het commissieplan 2014-2015 van NC 303500

Programma

Het doel van dit platform is het actief uitwisselen en bespreken van ontwikkelingen, ervaringen en kennis op het gebied van software en medische hulpmiddelen. Het platform biedt daarmee ruimte en gelegenheid om met elkaar over deze ontwikkelingen van gedachten te wisselen waarbij ervaringen en knelpunten aan bod komen.

Het platform is niet ingebed in de structuur van de bestaande normcommissies, maar neemt een plek tussen de normcommissies in. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de aanverwante normcommissies Informatievoorziening in de zorg (303006) en Medische elektrische toestellen (301062), Medische Hulpmiddelen Algemeen (301002) en/of beleidscommissies op deze terreinen en heeft daarmee een adviserende rol.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Shirin Golyardi.

shirin.golyardi@nen.nl

(015) 2 690 313