Commissie

Pleziervaartuigen

330 044

Pleziervaartuigen

Commissie

De normcommissie levert een actieve bijdrage aan het internationale normalisatiewerk dat gericht is op het verhogen van de veiligheid en beproevingsmethoden van pleziervaartuigen. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidseisen op gebied van materialen, man over boord preventie, stabiliteit, drijfvermogen, brandstofsystemen, brandbescherming etc.

Er wordt in een aantal werkgroepen van ISO/TC 188 ‘Small Craft’ actief deelgenomen door Nederlandse experts.

Normen die ontwikkeld worden op internationaal niveau (onder ISO/TC 188) zullen in principe worden aangewezen onder de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen, 94/25/EEG (en 2003/44/EG). Dit betekent dat er binnen CEN formele stemmingen plaatsvinden om er voor te zorgen dat de ISO- normen tevens gepubliceerd kunnen worden als Europese normen. Deze kunnen vervolgens door de Europese Commissie aangewezen worden onder de Richtlijn Pleziervaartuigen, waardoor deze norm een geharmoniseerde norm wordt. Desondanks vinden alle inhoudelijke discussies plaats onder ISO/TC 188.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Pleziervaartuigen.

Programma

Doelstelling:
Commentaar geven en stemmen op alle stemstukken (zowel binnen ISO als CEN). Sinds 2008 wordt er jaarlijks maar 1 normcommissievergadering gehouden en daarom zal aan het stemmen extra aandacht worden geschonken.

Geplande activiteiten:
- Organisatie van 1 normcommissievergadering. Hierbij is de opkomst van voldoende leden van belang.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met AgroFood & Consument.

AgroFood&Consument

(015) 2 690 351