Commissie

Schepen en maritieme techniek

345 040

Schepen en maritieme techniek

Commissie

Onder dit aandachtsveld valt niet alleen scheepsbouw maar ook scheepvaart (de reders). De normalisatie vindt internationaal plaats in nauwe samenhang met de IMO (International Maritime Organization).

De normcommissie 345040 houdt zich daarnaast bezig met het opstellen van normen met betrekking tot de beveiliging van de logistieke keten. Rijn- en binnenvaart worden in Europa in een aparte commissie behandeld.

Commissieplan

Voor het commissieplan klikt u op de link hiernaast normcommissie 345040 'Schepen en Maritieme techniek'.

Programma

Nationaal werk
De normcommissie 345040 'Schepen en Maritieme techniek' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 15 'Inland navigation vessels' en ISO/TC 8 'Ships and marine technology' en heeft geen nationaal werkprogramma. Alle voorstellen van CEN/TC 15 en ISO/TC 8 zijn schriftelijk afgehandeld.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.


Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als Arthur Carlebur.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

logistiek@nen.nl

(015) 2 690 180