Commissie

Speeltoestellen

330 003

Speeltoestellen

Commissie

De Nederlandse normcommissie speeltoestellen houdt zich bezig met veilig spelen, speeltoestellen en het beheer van speelruimtes.

Alles is vastgelegd in de Europese normen; vanuit Nederland wordt aldus een actieve bijdrage geleverd aan de NEN-EN 1176 serie (11 delen) en de NEN-EN 1177. In 2010 zijn deze normen herzien en in 2011 zijn ze in het Nederlands vertaald.

NEN-EN 1176 is verdeeld in een deel met algemene veiligheidseisen, een deel met eisen voor onderhoud en delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. In NEN-EN 1177 staan eisen voor bodemoppervlakken. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Speeltoestellen.

Programma

Doelstellingen en activiteiten:
Het verzorgen van Nederlandse inbreng bij CEN betreffende normalisatie op gebied van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor speeltoestellen. Onder deze inbreng worden de volgende zaken verstaan:
- inbrengen van nieuwe Nederlandse initiatieven bij CEN (CEN/TC 136/SC 1)
- inbrengen van wijzigingen op gepubliceerde NEN-EN 1176-reeks en NEN-EN 1177 bij CEN
- normcommissieleden opgeven voor Europese (werk)groepen
- commentaar geven en stemmen op normen / stemstukken van CEN/TC 136/SC1

Bewaken en stimuleren betrokkenheid en participatie van alle belanghebbende partijen, inclusief AKI’s, bij het werk van de normcommissie Speeltoestellen.

Analyse en evaluatie van concrete risico’s voor speeltoestellen door het bespreken van praktijkvoorbeelden.

Bijblad actualiseren.

Zo nodig actualiseren voor NEN-EN 1176-serie en NEN-EN 1177.

Geplande activiteiten:
- Organisatie van 2 normcommissievergaderingen.
- Acties coördineren, uitvoeren en terugkoppelen.
- Het onderhouden van het Bijblad

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Gillian Herpers.

afc@nen.nl

(015) 2 690 444