Commissie

Verpakking

345 093

Verpakking

Commissie

Het werk op dit gebied staat onder andere in het teken van de Europese Richtlijn voor verpakking en verpakkingsafval. In deze richtlijn zijn essentiële eisen gesteld die nader worden uitgewerkt in normen. Naast milieuaspecten worden ook normen voor prestatie-eisen, beproevingsmethoden, dimensies en automatische identificatie van verpakkingen behandeld.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie 345093 'Verpakking'. U kunt beneden het commissieplan doorbladeren of eventueel downloaden.

Programma

De normcommissie 345093 'Verpakking' heeft geen nationaal werkprogramma en treedt op als schaduwcommissie van de volgende CEN- en ISO/TC's:
- CEN/TC 261 'Packaging';
- ISO/TC 51 'Pallets for unit load method of material handling';
- ISO/TC 63 'Glass containers;
- ISO/TC 122 Packaging'.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.iso.org onder Standards Development, Technical committees.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie.

Commissieplan

Downloads

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Ab de Buck

 

 

industrieveiligheid@nen.nl

(015) 2 690 180