Commissie

Werkvoorschriften

363 623

Werkvoorschriften
NEC 623 is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen NEN 3140 en NEN 3840: dé normen voor de bedrijfsvoering van zowel laag- als hoogspanningsinstallaties.

De nationale normcommissie NEC 623 vergadert één à twee keer per jaar. In deze vergaderingen worden de activiteiten en vragen m.b.t. de normen NEN 3140 en NEN 3840 besproken en het internationale werk in CLC/BTTF 62-3 voorbereid.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

Naast het behartigen van de Nederlandse belangen binnen de internationale en Europese commissies is NEC 623 verantwoordelijk voor de Nederlandse normen "Bedrijfsvoering van Elektrische installaties”: NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (hoogspanning). Naast de relevante Europese bepalingen uit de norm EN 50110-1 bevatten beide normen de specifieke Nederlandse bepalingen waarmee invulling gegeven kan worden aan de zorgplicht van de werkgever betreffende elektrische veiligheid zoals is vastgelegd in de Nederlandse Arbeidsomstandigheden wetgeving (ARBO-wet).

Werkgebied CLC/BTTF 62 3
Werkgebied CLC/TC 78
Werkgebied IEC/TC 78

Het doel van de publicaties NEN 3840, NEN 3140, NEN-EN 50110-1:2005 en NEN-EN 50110-2:2010 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van elektrische installaties tijdens het werk, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop. Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel. Dit kan worden veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit de elektrische energie.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met letsel of ziekte, veroorzaakt door elektrische en/of elektromagnetische velden als gevolg van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties. Op dit aspect wordt echter in deze verzameling publicaties niet ingegaan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl