Commissie

Zonnebanken

330 412

Zonnebanken
Veilig gebruik van zonnebanken is o.a. afhankelijk van goede dienstverlening bij de zonnestudio’s. Goed advies is daarbij een belangrijk aspect, net als toepassing van de hygiëne richtlijnen. Op Europees niveau is men van start gegaan om richtlijnen vast te stellen; ook Nederland participeert.

Commissie

Binnen CEN/TC412 "Project Committee – Indoor sun exposure services" werken Europese partijen aan het opstellen van de richtlijnen voor de dienstverlening van zonnestudio’s. De normen zullen eisen beschrijven op het gebied van dienstverlening richting de consument, maar bevatten ook richtlijnen voor de competenties van personeel en de beoordeling hiervan. Door te voldoen aan de norm worden consumenten beter beschermd en kunnen zonnestudio’s hun dienstverlening verbeteren.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Zonnebanken.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met AgroFood & Consument.

AgroFood&Consument

(015) 2 690 351