Commissie

Zonnewarmte

349 010

Normalisatie op het gebied van zonne-energie (zonneboilers, zonnecollectoren etc.). Het werk van de normcommissie heeft nationale -, Europese – (via CEN) en mondiale (via ISO) componenten. De commissie is in 2013 herstart. Zij wil ook nadrukkelijk als schaduwcommissie voor CEN/TC 312 'Thermal solar systems and components' en ISO/TC 180 'Solar energy' gaan optreden.

Commissie

De normcommissie heeft tot doel de ontwikkeling en het onderhoud van nationale normen/praktijkrichtlijnen en de implementatie van Europese en mondiale normen op haar vakgebied vorm te geven.

Commissieplan

Commissieplan 349 010 'Zonnewarmte'

Programma

In 2015 zal de commissie zich richten op:

  • Zonnewarmte en warmtepompen.
  • Het volgen van de ontwikkelingen binnen CEN en ISO. Bij CEN zal de nadruk liggen op de Recast EPBD. Er zal vooral aandacht gegeven worden aan de ontwikkelingen m.b.t. de speelruimte die er aan lidstaten in de toekomst geboden wordt.

De aanpassing van NPR 7976 is door de NC eind 2014 geparkeerd tot eind 2015. Dit in verband met de ontwikkelingen op Europees niveau.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op met Annet van der Horn.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324