Fast track procedure

NEN-SPEC MAAKT SNELLE AFSPRAKEN MOGELIJK

We hebben bij NEN een nieuwe vorm van gezamenlijke afspraken, de NEN-spec, ontwikkeld. In een NEN-spec kunnen snel extra of nieuwe maatregelen en richtlijnen vastgelegd worden om de risico’s die COVID-19 op het werk, in het OV, op scholen, in restaurants, theaters, cafés, bioscopen of in de openbare ruimte met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken.

Door COVID-19 zijn veel bedrijven en organisaties in alle sectoren ertoe genoodzaakt allerlei maatregelen te treffen. Om hun bedrijfsvoering op een andere manier kunnen inrichten en op een zo optimaal mogelijke manier door kunnen gaan of de deuren weer te kunnen openen zijn aanpassingen nodig. Er is in meerdere sectoren behoefte om op zeer korte termijn praktische en breed gedragen afspraken te maken. Een NEN-spec, gemaakt door marktpartijen en experts zelf, kan praktische oplossingen bieden voor veilig leven en werken in deze uitzonderlijke periode. De NEN-spec kan worden toegepast als relevante stakeholders samen tot gedragen en praktisch toepasbare afspraken willen komen.Wanneer een NEN-spec ontwikkelen?

Bij het ontwikkelen van een NEN-spec, met een tijdelijke geldigheid, wordt gebruik gemaakt van nieuwe vormen van online samenwerking en worden zoveel mogelijk processtappen gecomprimeerd. Zo kunnen via NEN afspraken en richtlijnen in korte tijd worden opgesteld, maar wordt dat wel eenduidig en met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid gedaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Praktische toelichtingen bij en aanvullingen op bestaande normen;
  • Nieuwe, snelle afspraken;
  • Ondersteuning van sectoren bij het maken van protocollen;
  • Inzetten op een snel Europees of mondiaal traject.

Rol van NEN

NEN is de (inter)nationale expert in het proces om te komen tot gezamenlijke afspraken, zowel voor snelle als langdurige normtrajecten. Doordat we voor het ontwikkelen van een NEN-spec gebruik maken van nieuwe vormen van online samenwerking en het zoveel mogelijk processtappen comprimeren, wordt het proces enorm versneld. Zo kunnen via NEN afspraken en richtlijnen in korte tijd worden opgesteld, maar wordt dat wel eenduidig en met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid gedaan.

Voor veel van de onderwerpen die nu relevant zijn, beheert NEN al normen. De betrokken experts komen uit alle sectoren. Zij hebben ervaring met het omzetten van kennis in praktisch toepasbare maatregelen en aanwijzingen. Daarnaast is NEN onderdeel van het internationale normalisatienetwerk waarin collega-instituten, samen met marktpartijen, bezig zijn met dezelfde vraagstukken en worden oplossingen wereldwijd gedeeld.

De huidige internationale normcommissiestructuur van NEN, CEN, CENELEC, ISO en IEC biedt een goede basis om COVID-19-gerelateerde issues in een kort tijdsbestek op te pakken. Ook protocollen en afspraken die andere partijen maken, leveren belangrijke input.

Publicaties

NEN-spec niet-medische mond-neus maskers

NEN heeft een document met aanbevelingen gepubliceerd, een NEN-spec, voor niet-medische mondkapjes. Wat is het ontwerp? Welk materiaal is geschikt en hoe maak je zelf een mondkapje? Hoe gebruik je het? Hoe kan het mondkapje worden gereinigd? Of hoe verpak je als fabrikant het mondkapje en welke informatie moet dan worden meegeleverd met het product? De NEN-spec geeft aanbevelingen voor het ontwerp, maakproces, gebruik en onderhoud van niet-medische mondkapjes. Het document is vrij beschikbaar via NEN.

Download

De NEN-spec voor niet-medische mond-neusmaskers kan kosteloos worden gedownload op de webpagina 'niet-medisch mondmasker'.

Meer informatie

Interesse in het ontwikkelen van een NEN-spec? Samen met andere stakeholders komen tot snelle, breedgedragen afspraken die uw sector vooruit helpen?

Projectgroep COVID-19

Projectgroep COVID-19

Neem contact op met Paula Bohlander, projectleider van de projectgroep COVID-19, e-mail iv@nen.nl