Onderwijs & normalisatie

De normen en standaarden van de toekomst worden gemaakt door studenten van nu. Ofwel, hoe meer studenten tijdens hun studie kennis maken met normen en het proces van normen maken, hoe meer zij daar later in hun werk profijt van hebben.

Leren werken met normen

Wat zijn NEN-, EN- en ISO-normen? En waarom is het belangrijk dat je al tijdens je studie ontdekt wat het nut en de noodzaak is van nationale en internationale normen, standaarden en richtlijnen? We helpen zowel studenten als docenten graag op weg met praktische informatie, tips en tools.

Studenten komen later in hun werk veel NEN-, en ISO-normen tegen. Daarom is het belangrijk ze al vroeg kennis te laten maken met het toepassen van normen.

Rik van Terwisga, Algemeen Directeur NEN

VERHALEN VAN STUDENTEN & DOCENTEN

'Normalisatie is nuttig voor het maatschappelijk verkeer'

Prof.dr. Richard Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Richard Neerhof is per 1 mei 2017 benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificatie en accreditatie, aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit interview vraagt de redactie wat hij gaat onderzoeken en hoe hij denkt over normalisatie in Europa en Nederland. Lees het verhaal van Prof. dr. Richard Neerhof

‘Standardisation Management'

Hoogleraar Henk de Vries, Rotterdam School of Management

Professor Henk de Vries, bijzonder hoogleraar Standardisation Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM), heeft zijn oratie 'Standardisation Management' gehouden. Hierin betoogde hij dat standaarden cruciaal zijn voor het succes van producten en diensten op de markt en voor het behoorlijk functioneren van processen en organisaties. In zijn oratie heeft professor De Vries een overzicht gegeven van het onderzoek naar normalisatie bij RSM. Lees het verhaal van Prof. Henk de Vries

VIDEOMATERIAAL

Wat is normalisatie?

Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan zij aan de slag. De afspraken worden gemaakt op basis van consensus en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. In dit animatiefilmpje wordt het duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Een fabriek loost per ongeluk giftige stoffen. Hoe wordt de grond nu weer schoon?Wat zijn certificatieschema’s?

Normen en certificatieschema’s gaan hand in hand. Beiden worden ontwikkeld onder het dak van NEN. Als onafhankelijke stichting beheert NEN centrale certificatieschema’s, waardoor de uniformiteit wordt gewaarborgd en klanten kunnen vertrouwen op het keurmerk of certificaat. Bekijk in anderhalve minuut wat schemabeheer is en welke rol NEN hierin heeft.

Normen voor duurzame wereld

NEN in uitzending 'Doe maar duurzaam'

  • De samenwerking tussen NEN en het bedrijfsleven
  • Innovaties dragen bij aan een duurzame toekomt
  • Normen ondersteunen innovaties en zorgen voor impact

NEN Connect

Voor studie toegang tot NEN Connect

  • Online toegang tot normen
  • Speciale abonnementen voor hogescholen en universiteiten
  • Altijd up-to-date

Gastcollege: Veilige machines ontwerpen

NEN wil de aandacht voor normalisatie in het onderwijs vergroten. De digitale vastlegging van dit gastcollege voor werktuigbouwkunde is een goed voorbeeld van een manier om dit zo laagdrempelig mogelijk te doen.

ACHTERGROND

Het belang van normontwikkeling

Normontwikkeling is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband.

Wie maakt de normen?

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen.

Strategisch instrument

Normalisatie is een krachtig instrument dat zorgt voor de noodzakelijke afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Auteursrecht

Net als een boek, een cd-rom of een andere publicatie worden normen – zowel op papier als digitaal – beschermd door het auteursrecht. Normen, richtlijnen en andere producten mogen dan ook niet verspreid of gedeeld worden.

Toepassen van normen

NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). In zo'n beetje alle vakgebieden zijn normen van belang.

Een hogeschool of universiteit kan tegen een gereduceerd tarief een abonnement op NEN Connect afsluiten en zo hun studenten toegang bieden tot het inzien van benodigde normen.

SERIOUS GAME

Het WOW-effect!

Tijdens het spelen van Het WOW-effect! Doorloop je in een korte tijd het normalisatieproces, waarbij je (letterlijk) met elkaar om tafel zit. In een nieuwe wereld moeten afspraken worden gemaakt over Wonen Onder Water. De afspraken gaan over de weeronderdelen temperatuur, neerslag en zonuren. Je behartigt de belangen van de burgemeester, wegenbouwer, koepelingenieur, boer, boswachter, pretparkdirecteur of TV-producent. Je ervaart het effect dat jij als belanghebbende kan hebben. Hoe verloopt het normalisatieproces, welke doelen zijn voor jou belangrijk, en hoe kan je deze het beste realiseren?

De serious game is een leuke en praktische manier om kennis te maken met normalisatie. In ongeveer 1,5 uur leer je spelenderwijs wat het nut en de noodzaak is van normen en richtlijnen.

Het is belangrijk dat de serious game begeleid wordt door een begeleider die vertrouwd is met het normalisatieproces en de werking van de serious game.Ook spelen?
De game is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Interesse om met een groep studenten te spelen en zo op een laagdrempelige manier kennis te maken met het proces van normen maken? Neem contact op met NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl

GASTSPREKER

Consultants van NEN treden regelmatig op als gastspreker, niet alleen op bijvoorbeeld een congres maar ook op hogescholen en universiteiten. Wilt u voor een college of evenement over een bepaald onderwerp een gastspreker van NEN uitnodigen? Neem dan contact met NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl.

NEN CONNECT

Gereduceerd tarief voor scholen en universiteiten

Het actueel houden van normen is een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet zo te zijn! Met NEN Connect hebben docenten en studenten online toegang tot een vooraf bepaalde normencollectie. De normen in NEN Connect zijn altijd actueel en de vervallen versies blijven beschikbaar. Alle vrij beschikbare normen (door de overheid afgekochte normen) zijn na registratie door iedereen kosteloos te bekijken. Vooral voor technische studies is een centraal afgesloten abonnement interessant. Zo kunnen studenten eenvoudig alle benodigde normen inzien.

Nog geen abonnement op NEN Connect? Vraag informatie op en mail naar NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl>>

PRAKTIJKVERHALEN UIT DE WERELD VAN NORMALISATIE

Normalisatie en normen maken lijkt vooral te gaan over de theorie, maar niets is minder waar. Juist normen worden gemaakt om de dagelijkse praktijk beter, veiliger of efficiënter te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de 'circulaire economie' waarin de overheid en vele bedrijven ernaar streven zo snel mogelijk gebruik te gaan maken van herbruikbare of duurzame grondstoffen. Dat kan alleen als niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden maar gebruik kan maken van standaarden, richtlijnen en normen.

Philips Stofzuiger van gerecycled plastic

Normen voor gerecycled plastic

Afgedankte producten oplappen, onderdelen uit afgedankte producten hergebruiken, je producten niet meer verkopen maar leasen, gerecycled plastic gebruiken: het zijn allemaal manieren om je bedrijf meer circulair te maken. Philips gaat deze strategieën inzetten om in 2020 15 procent van de omzet uit circulaire producten of services te halen. In juni 2016 was dat 8 procent, een flinke sprong dus. We zoomen met Eelco Smit, Sustainability Director bij Philips, in op het gebruik van gerecycled plastic.

Artikel 'Circulair gebruik maken van gerecyclede plastics'

Op nen.nl/circulaireeconomie staan meer praktijkverhalen over hoe normen kunnen bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie.

Henk Ovink - Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

Met rapporten redden we geen levens

Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak. Als watergezant treed ik op namens Nederland. We verlenen wereldwijd noodhulp bij crisissituaties en we helpen landen om de problemen voor te blijven.

Artikel 'Met rapporten redden we geen levens'

Op nen.nl/water staan meerinspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector.

INTERESSANTE LINKS

Downloads, case studies, whitepapers en meer

Onderwerp/titel

Voor wie

Onderwerp / vakgebied

Type informatie

WATER: We leven ervan en vechten er tegen! Student Internationale Watersector Website
Praktijkverhalen Circulaire economie Student Circulaire economie Online Magazine
NENMagazine Online Student & Docent Algemeen 4 x per jaar NENMagazine in de mailbox!