Onderzoek & normalisatie

Normalisatie is een waardevol instrument om brede toepassing van onderzoekresultaten te stimuleren. Normen helpen om een vertaalslag te maken van onderzoeksresultaten naar concrete producten. Tijdens de ontwikkeling van normen, delen onderzoeksinstellingen en industrie kennis.

Normalisatie een cruciale rol

In Nederland kan normalisatie een cruciale rol spelen in het uitrollen van het beleid van de negen, door de overheid gedefinieerde, topsectoren. Op Europees niveau wordt hier ook aandacht aan besteed. Zo wordt bijvoorbeeld in opdracht van de Europese Commissie een groot project uitgevoerd door CEN (Europese normalisatienetwerk) om een brug te slaan tussen de onderzoekswereld en normalisatie, Horizon 2020. NEN neemt een belangrijk deel van de projectleiding voor haar rekening.

Lees over de ontwikkelingen op het gebied onderzoek & normalisatie.

Horizon 2020

Horizon 2020-projecten

Horizon 2020 is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, dat de opvolgers van bestaande onderzoek- en innovatiefinancieringen, zoals het Zevende kaderprogramma, CIP en EIT, samenbrengt in één programma. In deze programma’s slaat normalisatie de brug tussen onderzoek, innovatie en markt, zodat concurrentie versterkt wordt en economische groei een stevige impuls krijgt.

Thema

Onderzoeksprogramma

Projectnaam

Rol van NEN

Meer informatie

Zorg & Welzijn CIP ANTILOPE: Adoption and take up of standards and profiles for eHealth Interoperability Partner Meer informatie
Zorg & Welzijn CIP European Network fOr FALL Prevention, Intervention & Security E-NO FALLS. Partner Meer informatie
Energie FP7 Demonstration of 2nd Generation Vegetable Oil Fuels in Advanced Engines. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij FP7 Evaluation and certification schemes for security products – Capability Project. Coördinator Meer informatie
Bouw & Installaties FP7 Functional Adaptive nano-Materials and technologies for energy efficient BUILDings. Partner Meer informatie
FP7 GEOSS INSPIRE and GMES an Action in Support. Partner Meer informatie
Energie FP7 Knowledge Based Bio-based Products' Pre-Standardization. Coördinator Meer informatie
Elektrische producten FP7 Innovative Materials for Multiple Junction OPVs and for Improved Light Management. Partner Meer informatie
Energie FP7 Opening bio-based markets via standards, labelling and procurement. Coördinator Meer informatie
Kennis en Informatiediensten FP7 Reuse and development of Security Knowledge assets for International Postal supply chains. Partner Meer informatie
Industrie & Veiligheid FP7 Support Action for Standardisation in Additive Manufactruring. Partner
Milieu & Maatschappij FP7 Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation. Partner Meer informatie
Zorg & Welzijn FP7 Bridging Patient Summaries across the Atlantic. Partner Meer informatie
Elektrische producten FP7 Wind Blade Using Cost-Effective Advanced Composite Lightweight Design. Partner Meer informatie
Energie H2020 Monitoring the Bioeconomy. Partner
Zorg & Welzijn H2020 eHealth Standards and Profiles in Action for Europe and Beyond. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij H2020 Security of Explosives pan-European Specialists Network. Partner
Energie H2020 Identification of legal rules and administrative processes applicable to Fuel Cell and Hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij H2020 Innovation - Law Enforcement Agencies Dialogue. Partner Meer informatie
Energie H2020 Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij H2020 Network Of practitioners For Emergency medicAl systems and cRitical care. Partner
Zorg & Welzijn H2020 openMedicine Partner Meer informatie
Zorg & Welzijn H2020 PROGRESSIVE STANDARDS AROUND ICT FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING. Partner Meer informatie
Energie H2020 Standardized Qualifying tests of electrolysers for grid services. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij H2020 Climate Resilient Cities and Infrastructures. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij H2020 Increasing disaster Resilience by establishing a sustainable process to support Standardisation of technologies and services. Partner Meer informatie
Milieu & Maatschappij H2020 Shaping the ethical dimensions of smart information systems (SIS) – a European perspective. Partner Meer informatie
Energie H2020 Standards and Regulations for the Bio-based Industry. Coördinator Meer informatie
Zorg & Welzijn H2020 Trillium Bridge II - Reinforcing the Bridges and Scaling up EU/US Cooperation on Patient Summary. Partner Meer informatie

Onderzoeksprojecten

RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan.

Lees meer

‘European Metrology Programme for Research and Innovation’ (EMPIR)

EMPIR is onderdeel van het Horizon 2020 onderzoeksprogramma. Behalve meetinstituten kunnen ook bedrijven vergoeding krijgen voor hun bijdrage aan metrologisch onderzoek. Een werkgroep onder CEN en CENELEC (met secretariaat van NEN) is opgezet om het indienen van relevante onderzoeksbehoeftes vanuit normontwikkeling te begeleiden.

BRIDGIT2 project: hoe verklein je de afstand tussen normalisatie, onderzoek en innovatie?

NEN werkt samen met 9 andere nationale normalisatie-instituten en het Europese normalisatie organisatie CEN-CENELEC om de banden tussen de onderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en normalisatie te versterken. Het Europese project BRIDGIT2 (Bridge the Gap between the Research, Innovation and Standardization Community) wordt geleid door het Duitse normalisatie-instituut DIN. NEN heeft een grote trekkersrol in dit project.

Contact

Ying Ying Lau

Ying Ying Lau

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Ying Ying Lau door een mail te sturen.

Ronald Boon

Ronald Boon

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Ronald Boon door een mail te sturen.

Stuur een e-mail