Ons netwerk

Overal worden afspraken gemaakt. Werden veel afspraken vroeger uitsluitend op nationaal niveau gemaakt en toegepast, tegenwoordig zijn er steeds meer Europese en mondiale normen van kracht. NEN is het nationaal normalisatie-instituut en namens Nederland lid van alle Europese en mondiale normalisatienetwerken.

Ontwikkeling geharmoniseerde Europese normen

In Europa wordt gestreefd naar een vrij verkeer van goederen en diensten. Handelsbarrières
worden onder meer weggenomen door de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese normen. Het Europese normalisatienetwerk (CEN) speelt hierin een centrale rol. Europese normen vormen een belangrijke basis voor de regelgeving van de Europese Commissie.

Europese en mondiale normalisatienetwerken

NEN faciliteert de Nederlandse inbreng

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt en u kunt daar gebruik van maken. NEN begeleidt diverse internationaal samengestelde commissies, waarin normen door belanghebbende partijen ontwikkeld worden.

Voor de normcommissies is NEN het aanspreekpunt in Nederland en faciliteert de Nederlandse inbreng. Wij informeren de Nederlandse markt vroegtijdig over nieuwe normontwikkelingsprojecten en stimuleren een actieve Nederlandse deelname. Nederlandse markpartijen kunnen hierdoor hun (internationale) doelstellingen realiseren.

 

 

 

 

 

 

Eerder door u bekeken

Netwerk internationaal