Onze strategie

Onze strategie

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, ontruimingsplannen en cyber security.

Onze missie (ons bestaansrecht)

De wereld verandert snel en wordt steeds complexer. De samenleving vraagt om ordening, veiligheid en duurzaamheid. Innovatie is hierbij onontbeerlijk. Normalisatie is een krachtig instrument dat zorgt voor de noodzakelijke afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

NEN brengt als non-profitorganisatie belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk toepasbare afspraken te maken en faciliteert de implementatie hiervan. NEN biedt daarbij een toegangspoort voor marktpartijen aan internationale besluitvorming die de exportkracht bevordert.

Onze Aspiratie

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. Voor alle belanghebbende partijen zijn wij dé geprefereerde partner. Samen met onze klanten bundelen we kennis van markt en technologische ontwikkelingen en vertalen dit in toepasbare afspraken; deze bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel. De toegevoegde waarde die normontwikkeling en –toepassing biedt, is voor onze klanten evident. NEN’s succes is gebaseerd op zijn medewerkers die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

Ons Plan van Aanpak

We realiseren onze aspiratie door

 • proactief klanten te benaderen en onze dienstverlening af te stemmen op hun behoeften;
 • voorvechter te zijn van normalisatie als instrument voor opschaling en marktacceptatie van nieuwe innovaties;
 • laagdrempelige toegang tot het normalisatieproces te realiseren voor MKB en maatschappelijke instellingen;
 • onze processen en systemen te verbeteren (simpeler, sneller, goedkoper);
 • kenbare, leesbare en bruikbare normen te maken, en de implementatie te faciliteren;
 • nauwe banden te onderhouden met ISO, IEC, CEN en CENELEC en internationale secretariaten te leiden op terreinen waar Nederland grote expertise en belangen heeft (zoals Energie, Water, Biobased economie, Logistiek, Elektro, Agro, Voeding en Medische Technologie);
 • samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere “complementaire” kennisinstellingen;
 • medewerkers uitdagend werk te bieden die hen in staat stelt hun talenten te benutten en te ontwikkelen.

Onze onderscheidende kenmerken

 • Open en transparant
 • Normontwikkeling én implementatie
 • Toegang tot formele, internationale normalisatiecircuits
 • Toegankelijk voor alle sectoren/leren van alle sectoren
 • Partijen samenbrengen/netwerkfunctie
 • Brugfunctie/verbinden publiek- privaat

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl

Onze Kernwaarden

 • Integer Wij streven naar duurzame relaties.
 • Professioneel Wij streven naar de hoogste standaard.
 • Verbindend Wij benutten elkaars kennis, kwaliteiten en netwerken.
 • Servicegericht Wij komen onze beloftes na.