Over ons

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security.

Afspraken voor een betere wereld

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk.

Bij NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbinden we partijen en belanghebbenden en zorgen we ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies. Daarnaast ondersteunen we ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk door middel van trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen.

We beheren ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). Deze zijn allemaal verkrijgbaar bij NEN, al dan niet als losse norm of in abonnementsvorm via NEN Connect.

NEN faciliteert ook de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema's. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

Al ruim honderd jaar

NEN is opgericht in 1916 en heeft sinds 2016 het predicaat Koninklijk. We zijn uitgegroeid tot een organisatie met ruim 300 medewerkers, ruim 550 normcommissies en zo'n 5500 actieve commissieleden in ons netwerk.

Ons succes is gebaseerd op onze medewerkers, in totaal zo'n 300, die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

Lees meer over onze missie, visie en organisatie

Waarom normen?

  • Vaststellen aan welke eisen en voorwaarden de oplossing moet voldoen.
  • Gezamenlijk met alle stakeholders goed en duidelijk alle eisen, voorwaarden en uitgangspunten vastleggen.
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal (hanteren van dezelfde terminologie en definities).
  • Bevorderen van de marktacceptatie en het opschalen van innovaties (door met een innovatie de nieuwe standaard te zetten).
  • Maken van nieuwe verbindingen en versterken van samenwerking.
  • Mogelijk maken van certificering zodat voor derden duidelijk is wanneer aan een norm wordt voldaan.

Nationaal én internationaal

Overal worden afspraken gemaakt. Vroeger werden veel afspraken uitsluitend op nationaal niveau gemaakt en toegepast, tegenwoordig zijn er steeds meer Europese en mondiale normen van kracht. Handelsbarrières worden onder meer weggenomen door de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese normen.

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt. We zijn als Nederlands normalisatie-instituut lid van de internationale en Europese normalisatienetwerken ISO, IEC, CEN en CENELEC en ETSI. Hierdoor is NEN voor alle bedrijven en organisaties in Nederland dé toegangspoort tot internationale normalisatie. We leiden internationale secretariaten op terreinen waar Nederland grote expertise en belangen heeft.

NEN begeleidt vele internationaal samengestelde normcommissies waarin normen ontwikkeld worden. Voor deze commissies is NEN het aanspreekpunt in Nederland en faciliteert de Nederlandse inbreng voor internationale afspraken. Wij informeren de Nederlandse markt vroegtijdig over nieuwe normontwikkelingsprojecten en stimuleren een actieve Nederlandse deelname.

Hoe werkt normalisatie?

Als een organisatie, branchevereniging, producent, dienstverlener, consumentenorganisatie of de overheid behoefte heeft aan vastgelegde afspraken, dan gaan wij aan de slag. We peilen in de markt en of er interesse voor bestaat, en we nodigen alle belanghebbende partijen uit om mee te werken aan het proces van ontwikkeling. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit kan een NEN- of ISO-norm zijn maar bijvoorbeeld ook een praktijkrichtlijn.

Op de hoogte blijven?
Wilt u meewerken aan normen in uw vakgebied? We zoeken regelmatig experts die willen deelnemen aan normcommissies over uiteenlopende onderwerpen. Hou de nieuwspagina in de gaten, abonneer u op een van onze e-mailnieuwsbrieven of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Downloads
Statuten & Huishoudelijk reglement
Algemene voorwaarden

Media & Publicaties

NENMagazine, podcasts, animaties, online specials, sector of speerpunt gerelateerde folders of brochures, we maken diverse soorten publicaties en uitgaves om normalisatie onder de aandacht te brengen.

Schrijven over NEN?

NEN geeft jaarlijks zo'n 200 persberichten uit, over normen in alle sectoren. Als journalist op de hoogte blijven of schrijven over NEN?

Pers & Media

Werken bij NEN

Werken bij NEN betekent verbinden en bruggen bouwen. Werken aan een betere en veiligere maatschappij. In Nederland of in ons internationale netwerk. Pas afgestudeerd of al jaren ervaring? Bij ons kun je alle kanten op. Iedereen brengt zijn eigen talenten en kwaliteiten mee. Die hebben we nodig om ons internationale netwerk te behouden en te vergroten.

Bekijk de vacatures

#normeninbeeld