100 jaar NEN

Van postzakken naar e-mailverkeer, van loonzakje tot bankverkeer, van fysieke archieven naar dataopslag, van telegram naar tweet, van lokaal naar wereldwijd, in 100 jaar is de wereld stap voor stap veranderd, gedigitaliseerd en productiever geworden.


Internationale handel is een stuk eenvoudiger geworden, de uitwisseling van gegevens is veelal gestandaardiseerd en innovaties hebben elkaar in de afgelopen 100 jaar snel opgevolgd. NEN is er zeker van dat normalisatie daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een ware mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. De in 1916 opgerichte ‘Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland’ is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met circa 280 medewerkers, ruim 1.400 normcommissies en ruim 5.000 actieve commissieleden.

Toch staat NEN voor dezelfde uitdaging als de oprichters 100 jaar geleden. De wereld verandert nog steeds snel en wordt steeds complexer. De samenleving vraagt om ordening, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Innovatie is hierbij onontbeerlijk. Normalisatie zorgt voor de noodzakelijke afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Opvallende of bijzondere normen

Normen. Voor velen zijn ze onzichtbaar, maar we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Dat klinkt heel logisch als het gaat om gebouwen of de industrie, maar juist ook aan onze dagelijks gebruikte producten liggen allemaal normen ten grondslag. Ter ere van het 100-jarig bestaan lichten we iedere week een bijzondere, opvallende, bekende of juist onbekende norm uit.

NEN en de circulaire economie

16-12-2016 Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

Lees meer

NEN lanceert educatieve game 'De grote Hack'

06-10-2016 Dit jaar staat voor NEN in het teken van het 100-jarig bestaan. Om normen en normalisatie onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, en dan met name scholen en jongeren, heeft NEN een educatieve game ontwikkeld.

Lees meer

NENMagazine 02/2016 verschenen

21-09-2016 NEN bestaat nu 100 jaar. Nadenken over onze toekomst blijft van belang. Algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt denkt zelf dat normen van alle tijden zijn en ook blijven. Vele markten kennen immers nog aanzienlijke handelsbelemmeringen. Nieuwe technologieën stellen nieuwe uitdagingen ten aanzien van interoperabiliteit en ook veiligheid. Maatschappelijke uitdagingen hebben baat bij afstemming nationaal en ook internationaal.

Lees meer

Veilig de zomer in: welke normen horen hierbij?

13-07-2016 De zomervakantie is officieel begonnen voor schoolgaande kinderen. Dit betekent dat Nederlanders weer massaal op vakantie gaan. De een houdt ervan om in het zonnetje zitten, de ander trekt er liever op uit en gaat op zoek naar actie. Normen zijn er ook om tijdens vele (buiten)activiteiten onze veiligheid te waarborgen. Vandaag zoomen we in op de normen waar iedereen mee te maken krijgt tijdens vakantie.

Lees meer

Normen tijdens het EK: grasvelden, beschermende kleding en tribunes

24-06-2016 Het is niemand ontgaan dat Nederland dit jaar niet meedoet aan de strijd om de Europese titel. Dit weerhoudt ons er echter niet van om in te zoomen op normen waar andere Europese voetballers tijdens het EK mee te maken hebben.

Lees meer

Nederland, regenland: hoe gaan we om met extreme buien?

16-06-2016 Gister gaf de NOS aandacht aan de heftige regenval van afgelopen weken en de gevolgen hiervan. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme buien. Het probleem is dat de bestaande afwateringsvoorzieningen deze ‘piekbelasting’ op sommige plekken in het land niet aan kunnen. Wegen en kelders overstromen hierdoor met steeds grotere regelmaat. Bij NEN worden normen ontwikkeld die op allerlei manieren op dit vraagstuk inspelen.

Lees meer

Terugblik in beeld: Kijkje in de keuken van NEN

14-06-2016 Het zal u vast niet ontgaan zijn dat NEN dit jaar zijn 100 jaar bestaan viert. Om dit te vieren organiseren wij dit jaar een aantal evenementen, waaronder de Open Dag die een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden. Om een indruk van deze dag te krijgen, is er een impressie film van de dag gemaakt.

Lees meer

Wereld Accreditatiedag 2016 in het teken van overheidsbeleid en -toezicht

09-06-2016 Veel organisaties zijn bekend met inspecteurs en auditors die op een onafhankelijk manier kunnen beoordelen of aan normen en voorschriften wordt “voldaan”. Maar hoe weten we zeker dat zij dat op de juiste en een eerlijke manier doen? Accreditatie is de onafhankelijke beoordeling van instanties die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren tegen erkende normen om onpartijdigheid en competenties te garanderen.

Lees meer

Lego afgelopen jaren steeds gewelddadiger geworden

30-05-2016 Het uiterlijk van speelgoedfabrikant Lego is de afgelopen jaren steeds gewelddadiger geworden (bron: nu.nl). Het aantal wapens en boos kijkende en schietende poppetjes is toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Canterbury in Nieuw-Zeeland, waarvoor de Lego-catalogi van 1973 tot en met 2015 bestudeerd zijn. Wist u dat er een Europese norm is voor speelgoed die veiligheidsaspecten voorschrijft?

Lees meer

Geslaagde Open Dag NEN!

24-05-2016 Afgelopen zaterdag, 21 mei 2016, hebben wij ter ere van het 100 jaar bestaan van NEN een Open Dag georganiseerd voor familie van onze werknemers, inwoners en bedrijven uit Delft en omstreken en klanten van NEN. De schatting is dat er zo’n 350 mensen ons gebouw aan de Vlinderweg hebben bezocht.

Lees meer

Bosbranden in Canada: bescherming voor brandweerlieden

09-05-2016 Al weken woedt er een brand in Alberta, Canada. Brandweerlieden vechten tegen de vlammen om de bosbranden tegen te gaan. Vandaag lichten we misschien wel de belangrijkste norm voor brandweerlieden uit: NEN-EN 15614:2007 en: Beschermende kleding voor brandweerlieden - Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding

Lees meer

NEN voortaan Koninklijk NEN

13-04-2016 In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. Tijdens het jubileumfeest ter ere van het 100-jarig bestaan van NEN in het Concertgebouw in Amsterdam heeft NEN het predicaat Koninklijk mogen ontvangen. Kees van der Waaij, bestuursvoorzitter van NEN, nam het predicaat in ontvangst uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

Lees meer

Nationale traploopweek 11 t/m 15 april

11-04-2016 Diëten, extreem veel sporten of alleen superfoods eten. Enkele manieren om ons gewicht te laten dalen of op peil te houden. Het blijft lastig om dit vol te houden met alle verleidingen om ons heen. Een kleine verandering in ons dagelijks leven kan al helpen om gezond te blijven: trap lopen! Kom in beweging tijdens de Nationale traploopweek. Om veilig de trap op te kunnen lopen, is er een norm gemaakt die betrekking heeft op vaste trappen in gebouwen: NEN 3509-1.

Lees meer

24 maart Wereld Waterdag: Normen toen en nu

24-03-2016 ‘World Water Day’ is in 1992 door de VN in het leven geroepen om jaarlijks stil te staan bij de wereldwijde waterproblematiek. Waterbeheer en sanitatie staan onder druk, wat onder meer leidt tot voedsel tekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling. Als gevolg van klimaatverandering, economische en demografische ontwikkelingen is de noodzaak om aandacht te vragen voor deze wereldwijde uitdagingen steeds groter geworden. Dit jaar staat de Wereld Waterdag in het teken van Water & Werk.

Lees meer

Straatnaambordjes sinds 1959 genormaliseerd

21-03-2016 Straatnaambordjes. Ze zijn altijd blauw met hoge kapitalen in wit. Toch? Als je goed kijkt, zie je dat ze niet allemaal precies hetzelfde zijn: verschillende lettertypes, provisorisch overplakt met tape met daarop nieuwe letters. Wie ontwierp de letter voor de Nederlandse straatnaambordjes? Daar is sinds 1962 een Nederlandse norm voor: NEN 3225 ‘Nederlandse Lettercijfervoorbeelden’. Ook is er specifiek voor straatnaam- en huisnummerborden een norm sinds 1959.

Lees meer

Eerder door u bekeken
Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl