Organisatie

NEN’s succes is gebaseerd op zijn medewerkers, in totaal zo'n 280, die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

NEN is opgericht in 1916 door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. We zijn uitgegroeid tot een organisatie met circa 280 medewerkers, ruim 500 normcommissies en 38 miljoen omzet.

Bestuur

Het bestuur heeft de zorg voor de verwezenlijking van de doelstellingen van NEN, stelt het algemeen beleid vast en ziet toe op de uitvoering daarvan. Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies.

Bestuursleden:

dr. ir. Peter Blauwhoff, voorzitter

dr. ir. Peter Blauwhoff, voorzitter

ir. Wim Schimmel

ir. Wim Schimmel

ir. Joop van Oosten

ir. Joop van Oosten

ir. Paul Coebergh van den Braak

ir. Paul Coebergh van den Braak

drs. Marianne Acampo

drs. Marianne Acampo

Michaël van Straalen

Michaël van Straalen

Raad van Advies

Naam Organisatie Voorzitter van Beleidscommissie
ir. B. Nagtegaal, voorzitter FME Elektrische Producten en Installaties
P. Bareman VNCI -
mw. R.P. van den Bosch VNO-NCW Consumentenzaken
A. van den Broek Strukton Worksphere -
H. van Bijsterveldt AxiaZ Zorg, Technologie en Organisatie
P. de Groene Ministerie van Economische Zaken -
dr. N. Guldemond Erasmus Universteit -
drs. R. Gravemeijer Minsterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie -
E. Hillen Fenelab -
mw. Ir. E.B.M. Jansen Kuwait Petroleum Research & Technology BV Energiewinning, Transport & Brandstoffen
D.J. Meijer Koninklijke Metaalunie -
ir. drs. M.W.C.M. Nieuwesteeg Nederlands Verpakkingscentrum Transport, Logistiek en Verpakking
drs. H.H.F.M. van den Oever UNETO-VNI -
drs. W. Oosterhuis Productschap Margarine, Vetten en Oliën -
J.H. Putman Intersafe-Groeneveld BV Arbeid
ir. B. Schot Nelissen Ingenieursbureau BV Bouw
prof.dr. J.J. Smit Namens TU Delft -
mr. H. van Steenbergen FNV -
drs. R.O. Triemstra Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid -
B. Verhoeven DNV-GL -
J.J. Vink Tata Steel Materiaaltechnologie
M. Roovers Netbeheer Nederland Gas en Water

Eerder door u bekeken