Organisatie

NEN’s succes is gebaseerd op zijn medewerkers, in totaal zo'n 280, die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

NEN is opgericht in 1916 door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. We zijn uitgegroeid tot een organisatie met circa 280 medewerkers, ruim 500 normcommissies en 38 miljoen omzet.

Algemeen directeur

Als algemeen directeur is Rik van Terwisga verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de verschillende business units. Standards en Elektro & ICT zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van normen. Standards Products & Services is verantwoordelijk voor het uitgeven en promoten van normen.

>> Achtergrond Rik van Terwisga

Bestuur

Het bestuur heeft de zorg voor de verwezenlijking van de doelstellingen van NEN, stelt het algemeen beleid vast en ziet toe op de uitvoering daarvan. Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies.

Bestuursleden:

dr. ir. Peter Blauwhoff, voorzitter

dr. ir. Peter Blauwhoff, voorzitter

ir. Wim Schimmel

ir. Wim Schimmel

ir. Joop van Oosten

ir. Joop van Oosten

ir. Paul Coebergh van den Braak

ir. Paul Coebergh van den Braak

drs. Marianne Acampo

drs. Marianne Acampo

Michaël van Straalen

Michaël van Straalen

Raad van Advies

Naam Organisatie Voorzitter van Beleidscommissie
Nagtegaal, ir B. (voorzitter) FME - Elektrische Producten en Installaties
- Machinebouw
Bareman, P. VNCI -
Bijsterveldt, H. van AxiaZ Zorg, Technologie en Organisatie
Bosch, mw. R.P. van den VNO-NCW Consumentenzaken
Broek, A. van den Linthorsttechniek -
Gravemeijer, drs. R. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat -
Guldemond, dr. N. Erasmus Universteit -
Jansen, mw. ir. E.B.M. Kuwait Petroleum Research & Technology BV Energiewinning, -transport en brandstoffen
Koudijs, J.T. DGMR Bouw
Kroon, B. Fenelab -
Mosselman, T.H.L. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat -
Nieuwesteeg, ir. drs. M.W.C.M. Nederlands Verpakkingscentrum Logistiek, Transport en Verpakking
Smit, prof. dr. J.J. Namens TU Delft -
Steenbergen, mr. H. van FNV -
Triemstra, drs. R.O. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid -
Vasquez, F. Koninklijke Metaalunie -
Vink, J.J. Tata Steel Materiaaltechnologie

Eerder door u bekeken