Organisatie

NEN’s succes is gebaseerd op zijn medewerkers, in totaal zo'n 300, die klantenbelangen centraal stellen, excelleren in dienstverlening en investeren in continue verbetering.

NEN is opgericht in 1916 door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. We zijn uitgegroeid tot een organisatie met circa 300 medewerkers, ruim 550 normcommissies en 38 miljoen omzet.

Directie

De directie van NEN wordt gevormd door een algemeen directeur en financieel directeur. De algemeen directeur is voorzitter van het directieteam. Beide directeuren zijn statutair bestuurder van NEN en samen met het managementteam verantwoordelijk voor strategische keuzes en beslissingen.

Algemeen directeur

De algemeen directeur, Rik van Terwisga, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de drie business units. De focus van Standards en Elektro & ICT ligt op de ontwikkeling van normen en schemabeheer. Standards, Products & Services is verantwoordelijk voor het uitgeven en de promotie van normen en de ontwikkeling van normproducten. De service units HRM, Business Development, Juridische en internationale zaken, Strategisch accountmanagement en Communicatie vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

>> Achtergrond Rik van Terwisga

Financieel directeur

De financieel directeur, Femke Aarts, is verantwoordelijk voor de financiële processen in de bedrijfsvoering. De financiële processen betreffen onder andere de financiële risico’s, de financiële en administratieve organisatie en de interne controle. De IT-strategie en de facilitaire processen behoren eveneens tot de verantwoordelijkheid van de financieel directeur.

>> Achtergrond Femke Aarts

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Wim Schimmel is voorzitter van de Raad van Toezicht.

De andere leden zijn:
Jacob Fonteijne
Hans van Leeuwen
Michaël van Straalen
Stephanie van Wermeskerken
Teus de Zwart

Raden van Advies

De Raden van Advies hebben primair tot taak het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie ten aanzien van aangelegenheden betreffende normalisatie. Voor de juiste uitoefening van die taak overleggen zij indien nodig of gewenst met de Raad van Toezicht. De Raden van Advies hebben voorts tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Toezicht. Als doel hebben de Raden van Advies bij te dragen aan het bewerkstelligen van nationale, Europese en internationale normalisatie, alsmede het bevorderen van de invoering van normen.
De Raden van Advies dienen ieder een gebalanceerde afspiegeling te vormen van verschillende soorten belanghebbenden voor de domeinen waarover zij de directie en Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd adviseren. Hierop zien de Raden van Advies toe bij de voordrachten voor hun samenstelling. Hierbij richten zij zich op organisaties en instellingen van bijvoorbeeld producenten, gebruikers, handel, consumenten, wetenschap, keurinstellingen, overheids- en semioverheidsinstellingen, werkgevers en werknemers.

Eerder door u bekeken