CV Piet-Hein Daverveldt

“Normalisatie is een strategisch instrument. Dit geldt voor elk bedrijf, voor elke organisatie ongeacht de grootte. Normalisatie stelt kaders en dwingt tot keuzes. Het is essentieel voor de opschaling en marktacceptatie van innovaties en de verduurzaming van de samenleving.” Met deze overtuiging staat Piet-Hein Daverveldt sinds 2012 aan het roer van NEN als algemeen directeur.

Internationale managementervaring

Daverveldt heeft diverse managementfuncties bekleed bij Shell. In zijn laatste functies was hij general manager Cost Leadership Supply & Distribution en general manager and process owner for Supply Chain Management. Daverveldt studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden.

Toekomstvisie Daverveldt

NEN beter op de kaart zetten. Dat mensen weten dat NEN hét Nederlandse kenniscentrum op het gebied van normontwikkeling en normtoepassing is. Bedrijven, maatschappeljke organisaties en overheden ons zien als hun preferred partner. Normen altijd goed toepasbaar zijn en innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en exportkracht bevorderen. Organisaties normen echt als een strategisch instrument ervaren en niet als noodzakelijk kwaad.

Hiervoor moeten wij kennis van de markt hebben, onze klant centraal stellen, zichtbaar en toegankelijk zijn. Daarbij hoort een excellente dienstverlening en het genereren van voldoende middelen om continue te blijven investeren in verbetering.

Eerder door u bekeken

NEN

is hét toonaangevende kenniscentrum in de internationale wereld van normen, richtlijnen en afspraken.

Lees meer over NEN