Persberichten

Publieke commentaarronde normontwerp NEN 2699

20-10-2016 Normsubcommissie 351 290 SC 4 Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd zodat de norm wat betreft gebouw-installaties beter aansluit bij de praktijk. U heeft tot 1 december 2016 om uw mening te geven op deze verandering.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma voor opslag en distributie

17-10-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheid vereisten voor organisaties. Een vereiste is dat organisaties programma voorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen. Een internationale groep van belanghebbenden hebben een programma voor opslag en distributie ontwikkeld.

Lees meer

NEN lanceert educatieve game 'De grote Hack'

06-10-2016 Dit jaar staat voor NEN in het teken van het 100-jarig bestaan. Om normen en normalisatie onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, en dan met name scholen en jongeren, heeft NEN een educatieve game ontwikkeld.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ISO-normcommissie voor bamboe en rotan

05-10-2016 Eind april vond in Beijing de eerste vergadering plaats van de nieuw opgerichte 'ISO/TC 296 Bamboo and rattan'. Deze ISO-normcommissie gaat internationale normen ontwikkelen op het gebied van terminologie, testmethoden, classificatie en kwaliteitseisen voor producten van bamboe en rotan. Op donderdagmiddag 20 oktober organiseert NEN voor belanghebbenden en geïnteresseerden een informatiebijeenkomst.

Lees meer