Persberichten

NEN organiseert informatiemiddag persoonlijke beschermingsmiddelen

12-02-2019 Op donderdag 4 april organiseert NEN in Delft een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Tijdens deze middag hoort u welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan met de nieuwe Europese wetgeving. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiligheidseisen elektronische sigaretten gepubliceerd

06-02-2019 Er is een nieuwe norm voor elektronische sigaretten gepubliceerd. ‘NVN-CEN/TS 17287:2019 en - Requirements and test methods for electronic cigarette devices’. De norm beschrijft veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten.

Lees meer

Kick-off bijeenkomst inregelen klimaatsystemen en start NTA

01-02-2019 Een verwarming die niet goed is ingeregeld, kost onnodig energieverbruik en levert weinig comfort. Dit komt vaak voor terwijl het simpel te verhelpen is. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (Uneto-VNI) een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp. Samen met belanghebbende partijen gaan we bepalen hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Zet 12 maart alvast in uw agenda!

Lees meer

Henk de Vries benoemd tot bijzonder hoogleraar standaardisatie en normalisatie aan RSM

23-01-2019 Prof. dr. ir. Henk de Vries bekleedt per 1 november 2018 de bijzondere leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Deze leerstoel is sinds 1994 een samenwerkingsverband tussen NEN en RSM. De leerstoel heeft als doel standaardisatie en normalisatie meer aandacht te geven in bedrijfskundig onderwijs en onderzoek.

Lees meer