NEN-privacyverklaring: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten, commissieleden, sollicitanten en overige relaties. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiƫle gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

Persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken we?
 2. Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 3. Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
 4. Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
 5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 7. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?
 8. Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?
 9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 10. Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?
 11. Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?
 12. Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?

Persoonsgegevens verschillende doelgroepen

Bekijk de de regels die wij hanteren over de persoonsgegevens van: