Evaluatie Machinerichtlijn: goed voor vrije interne markt en veiligheid maar te weinig controles op naleving

20-10-2017 De Machinerichtlijn heeft voor een vrije interne (EU) markt gezorgd voor machines en meer veiligheid en gezondheid voor gebruikers, dat is een van de conclusies uit een onlangs uitgebracht rapport van de Europese Commissie.

Lees meer

NEN presenteert ‘energie uit water’ tijdens Aquatech in de RAI

19-10-2017 Energie halen uit water kan op verschillende manieren, waaronder met getijden, golven, osmose en OTEC. Deze vormen van energiewinning bieden Nederland kansen voor zowel verduurzaming als internationale export. Tijdens de vakbeurs Aquatech laat NEN op 31 oktober, samen met een aantal andere partijen, zien welke technieken kunnen worden toegepast, maar ook hoe Nederland de sterke positie in de wereldwijde mariene energiesector probeert te behouden en te versterken.

Lees meer

ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 laboratoria wereldwijd. Maar hoe kunnen zij klanten geruststellen over de betrouwbaarheid van hun resultaten? ISO/IEC 17025 beschrijft de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen om consistente en betrouwbare resultaten te leveren.

Lees meer

En de Georges Garel Award gaat naar…

18-10-2017 Neil Reeve is vereerd met de prestigieuze Georges Garel Award van de International Federation of Standards Users (IFAN) voor zijn verdienstelijke bijdragen aan standaardisatie. Neil Reeve was jarenlang voorzitter van ISO/TC 67 ‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries’, al vele jaren voordat hij in 2012 met pensioen ging. Door organisatorische problemen werd hij gevraagd om opnieuw voorzitter te worden en werd hij herbenoemd in 2016.

Lees meer

NEN lanceert nieuwe website rondom ontwikkeling NTA 8800 'Energieprestatie van gebouwen'

18-10-2017 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in de bouwregelgeving.

Lees meer