Innovatie en normalisatie een sterke combinatie

07-08-2020 Jaarlijks wordt de CEN Innovation Award uitgereikt. Dit jaar heeft NEN twee projecten, waarbij NEN nauw betrokken is, ingezonden voor deze award. Deze ’European research and innovation project award’ wordt uitgereikt aan leden van de Europese normalisatie instituten (CEN-CENELEC) die deelnemen als partner of als subcontractor in een Horizon 2020 of een vergelijkbaar Europees project. Genomineerden voor deze categorie zijn projecten die normalisatie op succesvolle wijze hebben verwerkt in hun project.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor aanleg gasleidingen ter commentaar gepubliceerd

07-08-2020 Deel 5 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is voor commentaar gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op installaties voor propaan en butaan. De commentaartermijn is tot 1 november 2020.

Lees meer

Nieuwe coatingnormen voor (onderhoud in) olie- en gassectorbericht

07-08-2020 Coatingsystemen spelen een belangrijke rol in het borgen van integriteit van assets. Dit geldt ook in de kapitaalintensieve olie- en gassector, waar assets voor de winning, productie, transport en raffinage van olie en aardgas een sleutelrol spelen. Met de lage olie- en gasprijzen liggen de marges onder druk; optimalisatie van onderhoud en de daarbij gepaard gaande kosten en investeringen helpt de sector om financieel gezond te blijven. Het ontwikkelen en toepassen van normen voor coatingsystemen zorgen voor verbetering van kwaliteit en verhoging van kosteneffectiviteit. Binnen de olie- en gassector vinden vele ontwikkelingen plaats om deze coatingnormen te ontwikkelen.

Lees meer

Online event ‘NEN 1010 Live’ behandelt nieuwe NEN 1010

04-08-2020 In oktober verschijnt de nieuwe versie van NEN 1010, dé belangrijkste norm voor veilige installaties laagspanning. Ruim 700 pagina’s van NEN 1010 zijn door de deskundige normcommissieleden aangepast. Voor iedereen die wil weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent in de praktijk, organiseert NEN op 10 oktober het online event ‘NEN 1010 Live’.

Lees meer

Publicatie internationaal technisch rapport 'Post-market surveillance' voor medische hulpmiddelen

04-08-2020 In de huidige Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen is het verplicht om een post-market surveillance (PMS) systeem voor medische hulpmiddelen te hebben. Het PMS-systeem verzamelt en analyseert ervaringen met het product nadat het product op de markt is gebracht. Aan de hand hiervan kan de fabrikant maatregelen treffen en eventueel het product verbeteren. Er is nu een internationaal technisch rapport ‘PMS’ voor medische hulpmiddelen gepubliceerd wat fabrikanten hierbij ondersteunt.

Lees meer