Oprichting van normcommissie voor gasdetectoren

24-05-2017 Nederland heeft belang bij invloed op de Europese normontwikkeling voor gasdetectoren. De oprichting van een commissie die de Nederlandse belangen behartigt is daarvoor onontbeerlijk. NEN roept daarom belanghebbende partijen op om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst op 28 juni aanstaande.

Lees meer

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

22-05-2017 Op 19 april 2017 sloot de internetconsultatie van de wijziging Bouwbesluit inzake woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2018 in werking. De wijziging van Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

Lees meer

AMvB brandveilig gebruik 1 januari 2018 in werking

22-05-2017 De AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen treedt definitief per 1 januari 2018 in werking. Tot de datum van inwerkingtreding blijft de brandbeveiligingsverordening van kracht.

Lees meer

NEN 8707 over beoordeling van bestaande geotechnische constructies voor commentaar gepubliceerd

22-05-2017 Onlangs is Ontwerp NEN 8707 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies’ voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Lees meer

NEN Fotowedstrijd 2017 van start

22-05-2017 Normen zijn overal te vinden. Voor velen zijn ze onzichtbaar, maar we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Om men hiervan bewust te maken organiseert NEN dit jaar voor de tweede keer de NEN Fotowedstrijd. Dit jaar staat het thema ‘smart’ centraal in de fotowedstrijd, het gaat om de ‘normen van de toekomst’.

Lees meer